Hälsofrämjande effekter med hjälp av glukosamin

Är inte rörligheten som den bör? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställning av hyaluronsyra som har smörjande effekt på leder samt brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran inte produceras som den borde hos samtliga människor.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Till exempel kan tilltagande ålder och tuff träning medföra att broskcellerna hämmar sin framställning av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är väldigt hög och har en dämpande effekt som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med dålig produktion av hyaluronsyran uppstår på grund av brist av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stoppa alternativt mildra slitage på leder och brosk. Massor människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det många upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan därför inte tar skada av. Till exempel kan patienter med mild omfattning av knäartros uppleva symtomlindring genom att behandlas med glukosamin. Personer med ledproblem av typen osteoartros har blivit alldeles fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid bruk av glukosamin. För många har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och har kompletterande effekt på den kroppsegna produktionen. I jämförelse med antiinflammatoriska preparat som naproxen och ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. Dessutom har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan leda till biverkningar. artrosbehandling.

Effekten av glukosamin har testats i relation till placebopreparat via dubbelblindtester och som då uppvisat tydlig lindrande effekter för smärta, rörlighet och svullnad i leder.

glukosamin häst

När intaget av glukosamin ökas verkar också produktionen av ledvätska och ledbroskämnen stegra. Det kan rentav resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli till fullo återställt.