Livsmedelsgodkänt natriumkarbonat

För att effektivt rengöra och avlägsna beläggningar från silver är det en fördel att använda sig av natriumkarbonat som är ett klassiskt knep att ta till i hushållet. Natriumkarbonat strös ovan en snutt aluminiumfolie som täcker botten på förslagsvis en glasskål. Därefter häller man på kokande vatten.

Tanken är att silvret ska doppas i skålen så det kommer i förbindelse med folieytan och natriumkarbonatet. Det är centralt att avlägsna grövre smuts och fett innan silvret doppas. natriumkarbonat köp Det bör också varnas för att inte bearbeta nysilver I enlighet med den här metoden. Försilvring som eventuellt riskerar att vara genombruten tenderar nämligen att tillföra mörka fläckar på de föremål som ska behandlas.

När silvret doppas ner i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det inte bubblar längre är beläggningarna på silvret borta. Processen är väldigt verkningsfull då silversulfider som utgör beläggningen på silvret omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Det blir till en gas och därför bör man vara noggrann med att ventilera ordentligt. Det gäller I synnerhet när hårt oxiderat silver ska behandlas. Att avlägsna beläggningar på detta sättet är mycket skonsamt i jämförelse med om putsmedel används.

Efter att beläggningarna på silvret avlägsnats ska silvret sköljas med kallt vatten följt av att man torkar och gnider det med en trasa. När det är gjort kommer silvret garanterat att glänsa och få nytt liv.

Den kemiska formeln för natriumkarbonat är Na2CO3, och kallas även för kalcinerad soda. Faktum är att det är ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämne på jorden. Ämnet genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativt laddad karbonat-jon (CO3).

Ifall natriumkarbonat kommer i förbindelse med huden så är det i princip ofarligt. Dock kan irritation i ögonen uppkomma. Att förtära natriumkarbonat är inte giftigt förutsatt att koncentrationerna är väldigt ringa. Natriumkarbonat kännetecknas i sin fasta form av att det är ett tämligen grovt fördelat vitt pulver.

Vanligen används pulverformen av tillverkningsindustrier med tanke på att det är ett starkt alkali. Vanliga användningsområden är inom glas- och tvåltillverkning. Natriumkarbonat är dessutom en beståndsdel som används inom snustillverkningen.

Natriumkarbonat förekommer helt naturligt på jorden men kan även framställas artificiellt genom att blanda natriumklorid (salt) och ammoniak. Det finns stora fyndigheter av natriumkarbonat i till exempel i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika samt Turkiet.

Natriumkarbonat kan neutralisera fläckar och lukt samtidigt som det är ett ämne som själv är fritt från lukt. Det passar fint för all typ av rengöring av tyngre smuts.

Man bör ha i åtanke att natriumkarbonat kan vara en aning frätande så för den skull rekommenderas att handskar samt skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Den som vill köpa natriumkarbonat hittar det vanligtvis i färghandeln.