Exercera valpar att bliva rumsrena Del 1

Att träna en valp att göra sina behov utanför ditt hus kallas (av jag i avsaknad på bättre ord) för potträning i detta kommentar, men vad det handlar om är att få valpen rumsren.

Nycklarna till framgångsrik potträning av valpar är struktur, agenda och vaksamhet och med en mycket stor portion tålamod. brahund.se

Jyckar är varelser som utav bruk kommer att komma vad vi presenterar för dem hur världen bör vara och detta skall vi begagna i det följande.

Valpar är instinktivt rena kreatur och om vi stå sig deras hem fräscht lär de sej fort hurdan man kan klara sina behov själva.

Struktur
Med struktur menar vi valpens tillsyn både i och utanför huset.

Det snabbaste sättet att exercera en puppy är att bilda opp valpen framgångsrikt igenom att avstyra vad vi kallar ”olyckor”.

Genom att ta kontroll över valpens agenda kan vi fort se hurdan vi kan elimenera samt bestämma var och när vi önskar att valpen ska bestyra sina behov.

Det är fyra sätt som stöder dej att alstra den rätta strukturen för en hundvalp.

• Ett koppel
• En låda
• En valphage
• Ett omkring 3 meters hundkoppel.

Med assistans utav ett koppel

När du är ute ska en valp alltid vara i hundkoppel och alltid kunna siktas utav dess ägare.

Det största misstaget som en nybliven innehavare kan göra är att låta sin valp springa runt i huset fritt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens åsyn.

Föregripande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik träning.

När valpen ej kan övervakas så bör den vara i sin valphage.

Därjämte skall en hundvalp ej lämnas utan koll utanför hemmet.

Det är alltför många don valpen kan hitta på och du vill ej anlända bostad till uppgrävda växter, och sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med hjälp utav en låda för potträning

En puppy vill instinktivt att hålla det fräscht omkring sej och skulle preferens att hålla det ifrån där hon slaggar samt äter.

Det är på grund av detta en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi förstår detta starka anledning kan använda lådan för att förhindra olyckor samt använda den för att anpassa valpens ”toaschema”.

Begagna en valphage för att träna en puppy

En valphage är ett bra sätt att hålla koll på valpen samma tid låta honom träna.

Valphagar finns i en antal annorlunda höjder och utföranden både för inom- samt utomhusbruk alternativt om de är av metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar utgör oftast utav olika moduler som möjliggör enkel justering av storlek samt konfiguration samt skall ge bärbarhet.

Det är möjligt att köpa ett par samt sätta ihop dem för att göra en ännu flesta inhägnad.

Om en valp måste lämnas ensam mer än 3 till 4 timmar efter att övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en sluten låda. För mer hundprylar klicka här.

Om valpen är för juvenil ska vi inte vill lämna valpen under en längre cykel än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan man placera valpens låda eller en binge, leksaker och vatten om du behöver lämna för en längre tid.

Räkna med att man kommer att inneha olyckor i valphagen så det är allra bäst att äga en valphage med helt plastgolv så att inte mattor alternativt golv under blir förstörda.
Skäll ej på valpen när det händer sådana små olyckor.

Utbildning utav en valp att göra sina behov med en 3 meters rep.

Om du har ett särskilt område som man önskar att din valp ska fixa sina behov kan man använda en 3 meters rep för att hålla valpen i området där det är tänkt att den skall klara sina behov.

Ta ut din valp till det utsedda pottaområdet i koppel samt fäst den efter till 3 meters linan.

Låt valpen lukta runt och utforska området.

Det är bäst att om man främst innehar doftat området med valpens urin eller efterlämning.
Du kan ta ut en smutsig tidning alternativt dess avföring för att hjälpa honom att få idén att det är vari den ska gå.

Om du kreerar denna vana tidigt man kommer att inneha tränat din hundvalp att gå till en speciell plats samt den kommer mer än sannolikt att fortsätta att gå till denna plats när den mognar också utan lina.

Också på pottområdet ska du starta ge din hund ett kommando som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, alternativt vilket snabbkommando du önskar använda.

Detta kommer väl till hands efteråt när man ska att få din jycke att göra klar på kommando.
När valpen gör färdigt upprepar du kommandot samt sedan ge den mycket utav beröm.

Du bör ge din hundvalp åtminstone 15 minuter att slutföra sina behov.

Som man kanske noterat så borde en bäst valphage vara stabill och har ett golv helt utav plast.

Man hittar två med mycket bra kvalite till bäst priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare följd av inlägg, läs helst vidare…….