Spåra möglet effektivt med en mögelhund

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att hitta mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid jobbet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har sedan urminnes tider använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det förekommer en uppsjö annorlunda saker man kan träna en hund för. Med tanke på att hundar har ett mycket känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt alternativt inte alls kan uppfatta lukten av.

Mögel behöver inte ständigt föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i en del fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Om man misstänker att man har bekymmer med mögel så är det främsta steget att granska exakt var möglet förekommer.

Ofta kan man se och uppfatta lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även ifall man ser en stor mögelfläck som växer över väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan förekomma mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska ha en rejäl träning, där grundutbildningen är omkring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som även kommer att vara mögeltekniker. Det är alltså, exakt som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både individ samt hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att uträtta dem, alltså i detta fall genom att söka efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer helst där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är undermåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel avger hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att lokalisera och markera.

Mögel kan avge dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då enkelt att begripa vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli av med mögel är det främsta sättet även det mest radikala, att helt enkelt avverka allt det angripna materialet och byta ut det med nytt och fräscht. Mer tips här

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och annan mikrobiell påväxt är det betydelsefullt att åtgärda orsaken. Torka utrymmet rejält med avfuktare och se över ventilationen. Ifall det är husgrunden som har blivit mögelangripen ska man se till så att dräneringen är god. Avverka växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador med påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med Fulstopp eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen speciell hundras som är extra passande för att bli mögelhund, det rör sig om hundens karaktär men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller inget man gör i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare samt regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en briljant medarbetare i sin mögelhund.