Vad för typ av hund är en vakthund och hur tränar man och vårdar man denna vakthund?

En vakthund är en vakttränad, skarpgjord hund med syssla att skydda. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria tid. Under den tid vakthunden icke befinner sig i tjänst hålls den avskiljd från andra folk i sin hundgård. Varje vakthund ska ha 4-6 olika vakthundförare och endast vakthundförare har kontakt med vakthunden.

utbildad vakthund som vaktar

Otaliga privata människor använder hundar för att passa huset eller annan privat tillhörighet. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars arbetsmetod och egenskaper avviker dock kraftigt från den utbildade vakthundens. Till skiljaktighet från den riktiga vakthunden lever dessa ihop med hundägaren och hans familj under dagtid och stängs nattetid in på det ställe hunden ska bevaka.

Vakthundens dressyr och skolning

Vakthunden är argsint och uppträder väldigt misstänksamt mot främmande personer. Många tror därför felaktigt att man under vakthundsdressyren misshandlar vakthundarna för att erhålla fram denna misstänksamhet. Intet är mer felaktigt. Vakthundsämnen är individer som äger en speciell misstänksamhet till okända utan att för den skull vara ilskna. Hundens mentalitet måste vara oklanderligt och under urbildningen byggs hundens självtillit stegvis upp. Det här händer genom att hunden belönas alternativt uppmuntras så snart den visar aggressivitet mot främmande människor. För att denna misstro inte ska minska låter man aldrig vakthundar under utbildningen eller när de är färdigutbildade, möta andra personer än hundförarna. vakthund och familjehund Vakthunden ges aldrig lydnadsdressyr.

Vem behöver riktiga vakthundar?

Vakthundar används av bolag och myndigheter som vill ha en högre säkerhet. Ideligen anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots larm och anlitat säkerhetsföretag. Vakthundar används likaså inom försvaret och då främst inom flygvapnet. I flygvapnet används vakthundarna framför allt för hangarhund. Inom flygvapnet har man inte haft ett enda inbrott, sabotage eller vandalisering på vakthundsbevakat territorium. Varken spioner eller plogbillar går självmant in till en vakthund. Vakthundar används också till viss del av marinen.

Vilken är den dresserade vakthundens allra främsta syssla?

Vakthundens främsta uppgift är att ge skall om och markera ifall någon främmande människa kommer in på det område som hunden skall vakta. Hunden markerar detta genom att ge skall. Skulle någon trots hundens varning gå vidare in i hundens område brukar vakthunden gå till anfall. Under dressyren görs inga försök att bestämma eller reducera vakthundens intensitet vid attack. Bra vakthund vägledning finns på http://vakthunden.com

På grund av inga försök görs att kontrollera eller begränsa attackens våldsamhet kan ett sådant angrepp ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten genom så kallad skallförstärkare alternativt skallalarm, kopplat till högtalare, radio alternativt vanligast, mobiltefon.