Ligorna bakom ID-kapning

Organiserad brottslighet

I boken finns en och bra checklista. Kapningsboken finns gratis som e-bok på biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bokomslaget för mer detaljer.
Klicka här omgående för mer detaljer

Det finns fler än ett led, och fler än en konkret bild, när det handlar om ID-kapning. Med tanke på at den mesta ID-kapningen idag sker via nätet så behövs självfallet datorkunniga personer i ligan, som kan genomdriva blåsningarna, i synnerhet när det handlar om framtagning av Spyware eller att sätta upp falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha enormt många, samt annorlunda, ansikten – det finns massor steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska funka så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Vanligtvis tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan lov, men en identitet – som ju ingalunda är ett konkret föremål – kan i allra högsta grad också stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning med tanke på at man dels stjäl folks identitet och därefter även handlar med den. Häleri förekommer även i alla de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av många annorlunda anledningar, stundtals kan det vara så lätt att någon förfalskar ett pass alternativt ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att detta ska vara möjligt måste en person med förmåga att frambringa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Ibland läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det bolag de är anställda i. De har vanligtvis smusslat ut pengar i mindre summor under en längre tid, men det finns dessutom de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Ofta behöver dessa en alternativt flera falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I många så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett enkelt sätt att få tillgång till sådana är genom att rekrytera så kallade “Shipping Managers” alternativt “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med lättjänade pengar som på flera sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten jobb som pengatvättare, vilket kan leda till allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undgå denna variant av “jobb” är att tänka att ifall något verkar för bra för att vara sant, så är det ofta också det.

En annan variant av företagsplundring är att i Ditt namn handla ett igångvarande bolag, gärna med bra omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man därnäst varor av befintliga och nya leverantörer. Man kanske även betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – alternativt redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att kränga vidare. Därnäst plundrar man bolaget på alla pengar, inventarier samt varor och försvinner. Kvar med samtliga skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en person som stjäl en annans post, vanligtvis via dennes brevlåda.
Det finns fall där det pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker inget alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen samtliga bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i vissa fall har ID-kaparen också tagit ett fönyat äkta kreditkort och koden till detta. Sedan slår man till – vanligtvis på offrets semester som man vet allt om – medan man fortsätter vittja brevlådan på alla krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara anledningar sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se eller upplysning.se. De hushåll vars ägare har mest fördelaktig ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett lätt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och knycka dem.

Kriminella kontaktnät – leverantörer samt underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns vanligtvis åtskilliga led inblandade, en del ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan temporärt häleri ses på med lite blidare ögon. Det finns därutöver en enorm köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte hela tiden den som på förbjudet sätt har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna ändamål, utan vanligtvis säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella kontaktnät av denna typ, där ett långt led av skilda personer agerar inom olika fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar därefter den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allt från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande alternativt försäljning av icke existerande varor eller tjänster i den stulna identitetens namn m.m.