Desinficerad – desinfektion

Handsprit, för desinfektion av händerna, på en sjukhustoalett

Desinfektion är en behandling av lokaler, materiel eller personer med fysikaliska alternativt kemiska medel så att risken för överföring av smitta elimineras. Detta innebär inte att alla mikroorganismer avlägsnats alternativt avdödats, utan att mängden av potentiellt patogena mikroorganismer reducerats så mycket att smittrisken eliminerats. Inom ramen för desinfektion kan också behandling av luft samt vatten för att hindra spridning av smitta anses falla. Desinfektion är det mellersta ledet i triaden rengöring – desinfektion – sterilisering.

Innanmäte

* 1 Historik

* 2 Metoder för desinfektion

* 3 Områden för desinfektion

o 3.1 Livsmedelsproducerande industri

o 3.2 Dagligvaruhandel

o 3.3 Restauranger samt storhushåll

o 3.4 Sjukvårdsinrättningar

o 3.5 Farmaceutisk och biomedicinsk industri

o 3.6 Desinfektion av brunnar, vattenledningar, dricksvattencisterner och simbassänger

o 3.7 Andra yrkesmässiga områden med behov av desinfektion

o 3.8 Desinfektion i hemmen

o 3.9 Huddesinfektion och sårdesinfektion

* 4 Desinfektionsmedel

o 4.1 Krav på desinfektionsmedel

o 4.2 Värmedesinfektion

o 4.3 Kemisk desinfektion

o 4.4 Stråldesinfektion

o 4.5 Desinfektion genom silning

* 5 Typer av desinfektion

* 6 Konklusion

* 7 Se även

* 8 Referenser

Historik

Betydelsen av desinfektion uppmärksammades främst av förlossningsläkaren Ignaz Semmelweiss i Wien 1847, då han var chef för en förlossningsavdelning. Han fann att barnsängsfeber överfördes genom frånvaro av handhygien, och att den avdelning där medicinstudenter arbetade och där man inte tvättade händerna emellan patienterna samt, före allt, mellan obduktioner och patienter, hade mycket hög frekvens av barnsängsfeber medan den avdelning, där barnmorskor, som hade rutinen att tvätta händer, stod för behandlingen hade dramatiskt lägre takt. Fastän mycket entydiga information tog det mycket lång tid att övertyga den konservativa läkarkåren om betydelsen av desinfektion.

Det senaste som hänt inom desinfektionen är att Gert Strand AB introducerat en ny generation desinfektionsmedel som verkar framåt i tiden. Flertal av dessa säljs under namnet Smittstopp.

Metoder för desinfektion

Metoderna för desinfektion är:

* Värmedesinfektion: antingen med torr alternativt våt hetta. Den effektivaste av dem är våt hetta, antingen med varmt vatten eller med ånga. För hushållsändamål kommer i första hand kokning i fråga, medan institutioner använder dedicerade apparater (spoldesinfektorer eller diskdesinfektorer).

* Kemisk desinfektion: med bruk av något lämplig desinfektionsmedel.

* Stråldesinfektion: med joniserande strålning eller med UV-strålning, i första hand för desinfektion av luft och ytor i lokaler men också i viss utsträckning för mindre mängder känsliga ämnen, t ex kryddor för att beskydda mot förruttnelse.

* Filtrering: för behandling av vätskor och gaser, i första hand för hantering av luft.

Svedala kommun stoppar exportföretags expansion – 8 kan komma att sägas upp

Gert Strand AB är ett expansivt exportföretag inom livsmedelsindustrin. Den grupp av företag som politiken har som mål att stödja mest av alla företagsgrupper.

Företaget är i starkt expansion med aromer för kolsyrat vatten och kaffe – man har under den senaste 12-månadersperioden nyanställt 9 personer och söker ytterligare 2 medarbetare.

Dessutom har man under ca 2 år arbetat på en exportaffär som skulle 12-dubbla företagets omsättning. Affären är i princip klar, maskinlinje har blivit offererad av Fillpack i Svedala och för detta skulle ytterligare 4 personer anställas direkt efter tillbyggnad.

Man har anlitat ett välrenommerat byggadministrationsföretag som gjort ritningar och ansökan om bygglov. I 8 månader har man väntat på bygglov.

Företaget har under tiden växt ur sina lokaler och har fyllt 3 stora containers utomhus. Buffertlagret på 6 X 20 meter har fått överfyllas – från golv till tak, från sida till sida och 3-4 pallar högt.

Gert Strand AB har växt så mycket att man inte längre fungerar normalt. För tillverkning räcker det brandsäkra ingredienslagret inte till. Det är fyllt från golv till tak, varje morgon får man ta ut en mängd produkter bara för att komma in. Det finns inte plats att hålla den storlek på ingredienslagret som motsvarar orderingången, vid stora order får man beställa ingredienser och vänta på dessa i 3-4 veckor.

Buffertlagret är 20 meter djupt, beställer en kund en vara som är längs in måste hela lagret ställas ut på gården med truck, varorna plockas och sedan allt ställas in igen – något som tar flera timmar. Vid regn och dåligt väder går det inte att plocka något alls.

Stora beställningar som normalt skickas på 3 dagar kan därför ta upp till 6 veckor.

Alla dessa problem skulle försvinna i ett slag med en enkel utbyggnad. Kommunens tjänstemän rekomenderade att bygglov skulle tillstyrkas.

Den 14/10 avslog Svedala Byggnadsnämnd bygglov.

På Gert Strand AB är man förtvivlad och har kontaktat Svedala kommuns näringslivschef John Taylor.

Svedala kommun har genom att stoppa utbyggnaden orsakat Gert Strand AB och andra företag i Svedala stor skada.

2 nyanställningar stoppas direkt, pågående rekrytering är stoppad.
4 personer skulle anställas för den nya exportproduktionen.
8 personer i befintlig personal kan komma att sägas upp
Inköp av maskiner för närmare 1/2 miljon kronor av Svedalaföretaget Fillpack har fått stoppas.
Tillbyggnad för ca 2 miljoner och de arbetstillfällen det skapar är borta.
Underleverantörer i Svedala blir utan kund.

Gert Strand AB och dess personal är kunder till många företag i Svedala. Direkt förlorar butiker, bensinstation, restauranger, apotek med flera 6 nya kunder och riskerar att förlora 8 befintliga.

Detta för åratal framåt – dessutom har Gert Strand AB planer på ytterligare expansion.

Av befintlig personal riskerar nu 8 att sägas upp. Gert Strand AB kommer omedelbart att kontakta företagsdoktorn Gert Thuresson på GT Företagsutveckling för hjälp att försöka rädda jobben.

Vi kunde aldrig föreställa oss att få avslag på tillbyggnad av vår egen fastighet på vår egen tomt. Bygglovsansökan är exemplarisk och kommunens egna tjänstemän på byggnadskontoret rekommenderade ett bygglov.

Att Byggnadsnämnden stoppar vår expansion och skadar sysselsättningen i Svedala är helt oförklarligt, säger Gert Strand.

Politiker kan ta vilka beslut dom vill och kan vältaligt motivera vilket beslut som helst. Men att man direkt stoppar 6 nyanställningar och riskerar 8 uppsägningar är ett mycket konstigt agerande av Svedala Kommun.

Nu är vår första prioritering att rädda jobben och behålla 8 duktiga medarbetare. Vi hoppas också att John Taylor på näringslivsenheten kan hjälpa oss, han har varit här och med egna ögon sett alla problem.

Genom Svedala Kommuns agerande har vi över en natt från ställa om från att expandera till att överleva, säger Gert Strand.

Länk till artikel i Sydsvenska Dagbladet:

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article1269387/Bygglovsarende-stoppar-tillvaxt—atta-kan-sagas-upp.html

Newsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/svedala-kommun-stoppar-exportfoeretags-expansion-8-kan-komma-att-saegas-upp-497774

Kommentarer finns på nätet, bland annat på luttrad.com och ett drabbat företag.

Industri fastigheten på Industrifastighetentill salu för bums under 6 miljoner – rimligt pris 2,5 miljoner

Industri fastigheten på Svarvaregatan 1 i Svedala vi – Svedala Loppis – såg på och underkände till priset 3 1/2 miljon är nu till salu och säljes för 5,75 miljoner.

Mäklare är Hilding Ottoson som på sin sajt visar snygga bilder från i somras, tagna på distans så den 42 år gamla penselmålade byggnaden ser ut som en ny industrilokal.

Man upphör aldrig att baxna. ..

Vi tittade på denna industribyggnad för att köpa till loppislokal fordom i år. Det regnade rättfram igenom taket, avloppsystemet var en katastrof, alla portar gick inte att öppna, alla fönster måste bytas. Mycket i dito stil, när uppskattade reparationer närmade sig 1 miljon lämnade vi lokalen.

Nu är industrilokalen på Svarvaregatan 1 i Svedala till salu för ganska 6 miljoner kronor. Säljare är ett AB som efter försäljningen bara kan likvideras då det slutat driva verksamhet. Risken för dolda fel är uppenbar, t ex alla kloak under fastigheten. Plattan är 36 X 20 meter, ingenting kul om man hittar dolda fel efter ett förvärv.

Tack alla Du som tipsat om fastigheten men vi (samt 3 företag från Svedala, alla i akut behov men kom till dito deduktion) har redan tittat på den före den var allmänt till salu. Fastigheten är värd 3 1/2 miljon om den repareras främst. Ägaren har betalat för mycket för fastigheten, annars skulle vi bjudit 2 1/2 miljon or renoverat den.

Tillfälle att förvärva en industrifastighet i Svedala. Exponeringsmöjligheter samt stor access från såväl E65:an som 108:an. Här har bedrivits försäljning samt lagning av husbilar m.m.

Byggnaden är uppförd 1979. Ytan består c.a 720 kvm samt inrymmer försäljningsyta, reception, kontors- och konferensrum m.m. Hårdgjord tomt.

Gästskribent: Svedala Loppis, Svedala

Blåbärsvatten på jobbet piggar opp trött personal

Blåbär arom för vatten på jobbetAromhuset lanserar sex av sina framgångsrika smaker i större pumpflaska avsedd för vattenautomater på jobbet. En av de utvalda vatten på jobbet smakerna är blåbär som har nått stor framgång bland privatpersoner. Den nya pumpflaskan gör det enkel att mäta upp aromen i det kolsyrade vattnet, oavsett man vill krydda en liten plastmugg med vatten alternativt en fullproppad halvliters plastflaska.

Vatten är den överlägset största beståndsdelen i människokroppen. Det fyller oändliga funktioner samt utan vatten klarar vi oss inte i flera dagar. Vi avdunstar vatten hela tiden, genom respiration, svett och urin, och behöver fylla på vattennivån i kroppen med åtminstone 1-2 liter om dagen, eljest får vi vattenbrist. Det är fjärran ifrån alltid man känner sig törstig när man får vätskebrist, men andra tidiga symtom är att man känner sig lite seg samt ofokuserad, man får huvudvärk samt torr gap. Varma dagar, eller dagar emedan man känner sig tillägg stressad borde man inmundiga extra mycket vatten och ser man bara till att dricka vatten med jämna gap så undviker man vätskebrist.

Många arbetstagare ute på arbetsplatserna i Sverige – samt i resten av världen för den delen – har gjort sig avhängig koffeindrycker för att kvickna till under arbetsdagen. Fika samt andra koffeinhaltiga drycker har dock vätskedrivande följd och torkar ut kroppen. Istället för att fylla på vätskenivån när kroppen visar tecken på uttorkning så tar man sig en bägare kaffe som stöder för en liten stund. Sedan blir man emellertid fortfarande segare och får fortfarande svårare att koncentrera sig samt man tar en ny bägare fika och har fastnat i en ond cirkel. En rekommendation är att byta ut ut en aning av det fika man häller i sig under en arbetsdag mot vanligt vatten, samt hava för vana att inmundiga vatten med varje bägare kaffe.

Medvetenheten om att man borde inmundiga vatten ideligen ökar ständigt, så även bland Sveriges uppdragsgivare som installerar fler och fler vattenautomater på sina arbetsplatser. Vattenautomaterna skänker personalen tillgång till kyligt och hälsosamt vatten bums i arbetslokalen samt är dessutom en ganska angenäm läge att meeting sina anställda på. En aning som den gamla rökrutan, men betydligt friskare. De moderna vattenautomaterna har ideligen också en kolsyrekran vilket inspirerar fler att inmundiga mer vatten. Bubbelvatten är ju mycket festligare än vanligt slätt vatten.

Aromhusets smaker för kolsyrat mineralvatten har blivit ett framgångsrikt koncept bland privatpersoner. Smakerna är varierade samt går att kombinera med varandra till många olika smakvariationer. De är dessutom absolut fria från socker samt kemiska sötningsmedel så de tilltalar allt från småbarnsföräldrar till diabetiker samt diethållare. Vi har fått en utökad medvetenhet om vad vi stoppar i oss samt att kunna krydda sitt kolsyrade vatten med något som inte medför något negativt för hälsan har varit mycket välkommet.

Smakerna som nu lanseras i färsk, större pumpflaska matchar arbetsplatsernas vattenautomater felfri. Ett pumptag är passande för en liten plastmugg på 150 ml kolsyrat vatten och 3-4 fattning är passande dos till en halv liter vatten. Varje aromflaska innehåller 270 ml arom vilket räcker till hela 58 liter vatten. Blåbär är en arom som är lätt att avhålla emedan den är både söt och syrlig – precis som blåbär skall vara. Övriga smaker i den nya pumpflaskan är melon, hallon, persika, äpple och granatäpple.

Aromhusets smaker för bubbelvatten på jobbet har blivit omskrivna i bloggosvären, bl.a. på laskmaskin.com.

1.4 miljoner kr on-line Jackpotvinst på svenska B24 !

Den lyckliga vinnaren Daniel N från Sverige kan nu anropa sig själv en riktig en miljonär, efter att han tog hem Millionaires Club Jackpotten på 1.4 miljoner kronor i vår B24 Gameslobby!

Med en prestation på endast 27 kr lyckades han få 3 Millionaires Club logotyper vilket startade bonusspelet där han träffade jackpotten.

Daniel tittar på nu fram emot en liten ferier för han och hans familj, antingen till USA alternativt Thailand, men främst måste han ta in den otroliga känslan av att besegra så mycket pengar!

Experimentera ett av 8 jackpotspel i Gameslobbyn och se om du blir en lycklig besegrare precis som Daniel. B24 är ett av de få företag som rekomenderade av gertgambell.com.

Fakta:

Millionaires Club

Millionaires Club II består av 9 vinstrader. Du kan satsa i din valuta på varje vinstrad.

Klicka på UPP- alternativt NED-pilarna för prestation för att öka alternativt dal din insats per rad.

Klicka på UPP- eller NED-pilarna för rad för att kora antalet rader du vill spela på.

Klicka på “SNURRA” när du vill starta spelet.

BONUSFUNKTIONER

– Bonusspelet utlöses när tre spridningssymboler visas var som helst på rullarna 1, 3 samt 5, oavsett hurdan många rader du har satsat på.

– Tryck på knappen Snurra när du vill starta spelet.

– Spel innehåller 3 rullar. En extern, en viktig samt en invärtes film.

– Om rullen stannar på en summa vinner du den prissumman gånger din initiala insats.

– Om rullen stannar på en pil övergår snurrandet till den innersta rullen.

– Spelaren kan med riskera samt snurra åter för att vinna mer. Alltid rullen stannar på ett akt kommer alla sektorer med samma värde på den ringen att svartmarkeras.

– Varje gång en lirare väljer att Snurra igen och rullen stannar på B utdelas ett tröstpris i stället för ihoptjänade priser.

– Bara en SNURR tillåts på den innersta rullen. – Rullens snurrhastighet påverkar inte spelresultatet.

Regler FÖR JACKPOTT

– Den progressiva jackpotten är tillgänglig i både övningsspel och spel om pengar, men med olika pottar.

– Jackpottar utgör av fasta lägsta summa, som stiger när spelaren gör en insats i spel. Jackpottleverantören lägger till en procentandel av spelarnas insatser för att expandera jackpotten, tillsammans med en procentandel i en återställningspott.

– Om någon vinner jackpotten återställs den till det saldo som finns i återställningspotten.

– När någon vinner en jackpott får alla andra lirare ett meddelande inom 30 sekunder genom att jackpottsaldot blinkar.

– På grund av kommunikationsfördröjningar kan två spelare vinna jackpotten samtidigt. I så fall hanterar kundtjänst eventuella dispyter och jackpottleverantören betalar bägge spelarna det fullständiga beloppet.

– För att besegra måste en spelare utlösa bonusfunktionen.

– Jackpotten utdelas när en lirare når mitten på rullen.

Klicka här för att gå till Millionaires Club.

Ny finnurlig innovation kan sätta stopp för spridning av sjukhussjukan genom ytor

Smittstopp är ett bakteriedödande rengöringsmedel på sprayflaska. Smittstopp är direktdödande för MRSA sjukshussjukan. Man sprayar på och torkar av – klart.

När ytan är avtorkad har den en ultratunn hinna av plus laddad polymer (katjonisk polymer, en vattenlöslig plast). Denna osynliga hinna skyddar i åratal igenom sin positiva laddning. Ommeticillinresistenta stafylokocker är en variant av bakterien Staphylococcus aureus som förvärvat motstånd mot meticillin samt penicilliner i gruppen isoxazolylpenicilliner (sista chansen antibiotika) hamnar på ytan så dör det – för alla smittämne, bakterier och mikroorganismer är negativt laddade. Smittspridningen stoppas.

Detta skapar unika möjligheter att stoppa smittspridning emellan anställda på arbetsplatser och på offentliga platser. Ytan är absolut giftfri och polymeren är certifierad för kontakt med livsmedel.

Smitta kan genom luften hamna på en yta – t ex på utsidan av en skyddsmask. Sedan tar bäraren av sig masken därför att röka alternativt förtära en hamburgare och får genom fingrarna i sig smittan. Eller sprider det fortsättningsvis till en telefon, strömbrytare alternativt annan area så att fler smittas.

På arbetplatser kan man behandla telefoner, alla ytor man rör vid inne på toaletter, alla dörrhandtag, alla ytor i kök och matsalar samt avblåsa all smittspridning via ytor.

Smittstopp tillverkas av Gert Strand AB i Svedala och är baserat på ny svensk teknik, katjonisk (bra laddad) polymer.

Smittstopp utvecklades från begynnelsen därför att på ett billigt bekämpa spridningen av sjukhussjukan. Ideén var att städpersonalen på lasarett blott skulle byta ut sina nuvarande rengöringsmedel mot Smittstopp. För nästan ingen extra kostnad alls skulle smittspridning från utsatta ytor på toaletter samt dörrvred stoppas.

Någon marketing har inte gjorts så produkten borde vara okänd likväl kommer det allaredan beställningar, uttalar Gert Strand. Så vi tror på en stor sug om några månader och har laddat opp med råvaror för enorm tillverkning.

Intresset för den nya tekniken – som även fungerar som skydd mot stafylokocker, listeria, svampar samt påväxter – är stort och flertal produkter är allaredan lancerade (Fulstopp, Tvärstopp m fl) samt mer är under utveckling.

För fler fakta: Newsdesk

Med en atomklocka har man alltid exakt koll på tiden

En atomklocka är den mest pålitliga tidsmätaren man någonsin kan gå efter. Den kan avsända ut radiovågor till andra klockor runt om i världen och därmed se till att de evig stå sig tiden utan att man behöver placera de där, sommar- som vintertid.

Tid är ett relativt term, uppfunnet av människan. Det är ett enormt fängslande ämne och kan få det att svindla i en om man tänker på det nog länge. Allt i vår livsstil bestäms av tiden, när vi sover, är vakna, hur vi växer, äter, acceptera allt som handlar om hur vi för våra liv – samt givetvis vår död. Utan tid skulle samhället som vi känner det fullständigt kollapsa.

Det finns med andra system som vi människor använder mycket, som metersystemet för att jämföra avstånd, samt voltsystemet som mäter elektricitet. Båda dessa system är uppbyggda på tidräkning. En meter beräknas t ex på den sträcka som ljus färdas i vakuum på 1/299792458 sekund. Utan absolut sekunduträkning skulle man alltså inte kunna ha ett fixerad mått för vårt metersystem. Då metersystemet kom till i slutet av 1700-talet räknades det förstås ut avvikande. Emedan var det måttet emellan ekvatorn och nordpolen delat på 10 miljoner samt måttet var betydligt mindre exakt.

Det finns annorlunda fason att räkna tid på, en sekund är samma sak som ett medellångt soldygn delat på 86400. Ett atomur mäter en sekund genom svängningsfrekvensen av atomen Cesium 133. Denna frekvens är konstant så beräkningen är väldigt exakt. En vanlig atomklocka sägs hava en felmarginal på en sekund per 100 000 år, medans det också finns superatomur som används mycket i enormt ansträngande kontext samt vars felmarginal är en sekund per tiotals miljoner år. Det är en ganska briljant evolution från hurdan man med assistans av solklockor brukade avgöra tiden för blott några århundraden sedan.

År 1949 byggdes den första atomklockan i USA. Den var inte lika genuin som de atomur vi tittar på idag, men banade vägen för den fantastiska teknologi vi tittar på i dagens atomklockor. Dock började tanken på atommätt tid ta form redan under 1800-talet.

Under en vanlig människas levnadstid, samt under alla hans påföljande arvingars, kommer nämligen ett atomur alltid att klaffa. I professionella sammanhang och för att hålla internationell tid kontinuerlig används med atomklockor emedan det är det överlägset säkraste sättet av alla att bestämma tid.

Det finns radioklockor som ställs efter centrala atomklockor igenom radiovågor. Dessa är lätta att erhålla tag på samt en fängslande typ av ur att ha hemma på väggen. Vissa av dessa har därjämte extrafunktioner som t ex visning av temperatur. De finns emellertid i många olika former, som t ex fasad klocka, bordsur och digital ur. Har man en dylik hemma så behöver man aldrig mer oroa sig därför att inte ha check på tiden.

Istället för att anskaffa en egen atomklocka för en svindlande summa pengar, kan man istället införskaffa en radioklocka som styrs av stora atomur genom radiovågor. Idag man finna denna art av klockor online. Ideligen styrs de via en atomklocka i Tyskland, vilket ligger lagom nära oss i Sverige.

Smaksatt vatten piggar opp på arbetsplatsen

Det blir allt vanligare att man installerar vattenautomater på arbetsplatser. Detta därför att de anställda ska hava tillgång till friskt vatten i kylig temperatur under sina arbetspass.

Vi människor behöver inmundiga mellan en samt två liter vatten per dag därför att våra kroppar ska fungera bra, samt detta mått innefattat endast så länge man rör sig i vanligt klimat och sysselsätter sig med relativt stillsittande aktiviteter. Om man svettas mycket, antingen man utsätts för höga temperaturer eller jobbiga aktiviteter, så skall man inmundiga mer vatten.

Vattnet är vår största och viktigaste beståndsdel. Utan vatten lever vi inte i flera dagar, medans vi kan gå utan mat i veckor utan att riskera livet. Människokroppen består till kring 60-70 % av vatten, en andel som varierar en aning avhängig på kroppstyp samt ålder. Genom urin, svett och andningsånga sipprar vattnet ur kroppen ständigt, det är eftersom det är så angeläget att fylla på vätskelagret regelbundet.

Vattnet i kroppen fyller mängder av funktioner, allt från rening av slaggprodukter samt gifter, till smörjning av leder och transporthjälp av viktiga näringsämnen. Genom att inmundiga mycket vatten hjälper man kroppen att hålla sig bärkraftig, frisk samt pigg och om man slarvar med sitt vattenintag så märks det enormt fort – man blir trött, slö och långdragen i både kropp samt hjärna, man kan med drabbas av huvudvärk samt yrsel. Som tur är så är det enormt lätt att rätta till vätskebrist – det är bara att inmundiga mer vatten!

Många av cheferna runt om i Sverige samt resten av världen har insett värdet av att deras anställda får i sig tillräckligt med vatten och vattenautomater med svalt, friskt vatten har funnits på marknaden ganska länge redan. Vatten kan dock upplevas en aning långtråkigt i längden samt allt oftare väljer vi kolsyrat mineralvatten, alternativt till och med kryddad kolsyrat mineralvatten istället för slätt, naturellt detsamma.

Detta har man insett och dom majoriteten vattenautomater på arbetsplatserna har nu även kolsyra så att man ska kunna friskas upp av krispigt bubbelvatten om man så vill. Gert Strand AB har med sitt framgångsrika varumärke Aromhuset nu också tagit fram sex smaker som skall fungera till dessa vattenautomater ute på arbetsplatserna. Aromhusets smaker för kolsyrat vatten består av varken socker alternativt kemiska sötningsmedel och passar därmed dagens hälsomedvetna folk.

De goda smakerna är äpple, granatäpple, melon, persika, hallon samt blåbär samt kommer i 270 ml pumpflaskor. Ett pumptag är passande till en vanlig plastmugg på ungefär 15 ml och 3-4 pumptag räcker till att krydda en halv liter kolsyrat mineralvatten. Med detta smarta pumpsystem är det lätt att fylla en gammal coca-colaflaska med bra, krispigt bubbelvatten och ta med sig dän till sin privata arbetsställe, alternativt svepa en liten platsmugg med uppfriskande vatten på stående fossing.

Var flaska med arom räcker till ca 58 liter vatten och är en enormt liten investering därför att tillföra sina anställdas hälsa samt harmoni på arbetsplatsen. Det är dessutom en fin handling att ge något utöver det vanliga, en påvisat kärkommen detalj som känns exclusiv.

Drömvinsten faller ut för sjätte gången– 80 miljoner kronor till en vinnare i Simrishamn

2010 kommer vi att minnas som Drömvinstens år. Dom senaste fem månaderna har miljonerna öst ner och ikväll hände det otroliga!

– Det är helt sanslöst, sex Drömvinster på fem månader, uttalar Svensk Spels vinnarambassadör Pierre Jonsson.

Efter kvällens lottodragning är det nu klart att en allen lirare prickat in sju rätt på Lotto och två rätt på Joker, vilket gav vinnaren 80 755 228 kronor. Det blir sjätte gången i år som Sverige får fortfarande en Drömvinstmiljonär.

– Det här bevisar absolut att slumpen inte har något hågkomst, fortsätter Pierre Jonsson.

Vinnaren som registrerat sitt lottospel med Spelkort, har köpt en liten Lotto för 40 kronor hos Hamnkiosken i Simrishamn.

Vinnande Lottoraden är: 8 10 12 18 20 22 33 Jokernumret: 6 7 9 6 5 1 7

Alldenstund spelet är registrerat med Spelkort känner till Svenska Spel till vem det är. Så fort vi fått tag på vinnaren samt meddelat det fantastiska beskedet, återkommer vi med mer information.

Tretton största Drömvinsterna på Svensk Spel

1. 214 595 981 kr, Skåne 27 mars 2010

2. 134 703 155 kr, Saltsjöbaden 7 maj 2008

3. 122 860 699 kr, Visby 8 okt 2005

4. 110 551 909 kr, Helsingborg 27 dec 2008

5. 101 798 290 kr, Katrineholm 25 apr 2007

6. 100 000 000 kr, Karlstad 30 juli 2008

7. 94 538 064 kr, Stockholm 19 juni 2010

8. 93 368 465 kr, Trelleborg 9 sept 2006

9. 82 284 159 kr, Norrköping 17 april 2010

10. 80 984 392 kr, Enskede 11 mars 2006

11. 80 755 228 kr, Simrishamn 8 aug 2010

12. 79 554 941 kr, Stockholm 21 juli 2010

13. 79 241 221 kr, Huskvarna 3 juli 2010

Vi har fått en inlägg från Gert Gambell på lottojoker.se. Gambell säger att det är den etta vinsten som har en jackpott i storlek med t. ex. pluslotto där han själv spelar en rad i veckan. Pluslotto har en garanterad jackpott på 20 miljoner EUR var vecka. Så skall det vara uttalar Gambell, Svenska språket Spels lotto har 2 felaktigt: en riktigt stor avans har blott hänt en sluta gång – och därför att besegra måste man besegra både på lotto samt på en jokerlott – samtidigt. Detta är inte lotto, man kan inte spela lottosystem t.ex. när man måste besegra 2 lotterier på dito gång för att erhålla Drömvinsten. Gert Gambell är eljest bekant för att gratis bilda ut hurdan man vinner på sport betting på gertgambell.com.

Atkinsdieten, ketosis och ketostix

Atkinsdieten begränsar intaget av kolhydrater i syfte att erhålla kroppen att placera om från förbränning av framförallt glukos till bonus för förbränning av kroppsfetter. Denna arbetsgång (lipolys) tar vid när kroppen går ner i ketos efter det att den gjort slut på överskott av kolhydrater att bränna. I enlighet med Atkins innebära detta att kroppen gör av med mer handlingskraft för att tillgodose kroppens näringsbehov. Atkinsdieten fokuserar på att minimera intaget av kolhydrater som har effekt på blodsockret. Atkins förordar att man äter föda som bearbetats så en aning som genomförbart samt som har lågt glykemiskt index.

Atkinsdieten har fyra faser: Induktionsfas, viktminskningsfas, fas emellan viktminskning samt underhållsfas, och underhållsfasen.

I induktionsfasen (som Atkinsdieten mest är känd för) så syftar dieten till att försätta kroppen i ketosis. Att man är i ketos kan enkelt mätas med en droppe urin på ett ketostix. När man är i ketos (fettförbränningsläge) går man ner i vikt genom enbart fettminskning och utan hunger. Ketostix är en välsignelse för den som gör Atkins. Men ofta går man ner även om inte ketostixen gör utslag.

Kolhydratintaget begränsas till 20 gram per dag (12-15 gram av dessa 20 gram kolhydrater, borde anlända vältränad av bladgrönsaker). Tillåten mat är oinskränkt antal kött, fisk, skaldjur, ägg, olivolja, majonnäs, ost och vissa vegetabilier; t ex gurka och sallad. Enbart grönsaker som är gröna samt växer oerfaren jordens underlag får ätas i denna fas. Det som ska väljas dän i kosten är socker, mjölk, frukt, makaroner, bannor, flingor, bönor, jordäpple och andra rotfrukter. Opp till 110 gram hårdost tillåts ätas per dag. Rusdrycker ska inte intas i denna fas. Koffein begränsas. Dagligt intag av multivitamintabletter rekommenderas. Fysisk aktivitet förordas. Fan pågår i två veckor alternativt tills bantaren tappat 10 % av sin övervikt.

Under viktminskningsfasen ökas kolhydratintaget med 2 gram per rynka. Nu minskar restriktionerna och man får då dinera alla sorters grönsaker samt liten mängder spannmål, men socker av alla de art är fortfarande förbjudet. I den här fan skall bantaren försöka hitta vilken grad på kolhydratintag som är kritisk för viktminskning och avgöra vilka föda som förorsakar personliga ätbegär. Nu bromsas viktminskningen genom att intaget av nettokolhydrater stegvis ökar. Nettokolhydrater är kolhydrater som påverkar blodsockret och därmed produktionen av det fettlagrande hormonet insulin. Denna moment pågår till dess att bantaren är cirka 4 tusen ifrån sin målvikt.

Nästa moment går ut på att finna en balansnivå för kolhydratintag. Bantaren ökar kolhydratintaget med 10 gram per rynka och följer upp varenda gränsen går före bantaren börjar att accelerera i vikt åter. Nu anses det inte längre viktigt att kroppen är i ketos. När du närmar dig din målvikt kan du anträda dinera andra kolhydrater från t ex frukt och fullkornsprodukter. Även grönsaker med stärkelse, exempelvis morötter, majs alternativt squash.

Underhållsfasen är menad att vara livslång. Bantaren ska fortgå äta enligt dom rutin han alternativt hon skaffat sig under dom fordom faserna. Huvudprincipen för dieten är fortfarande att graden av bearbetning av dom livsmedel man förtär skall vara så ledsen som möjligt. Om vikten börjar öka åter kan bantaren anträda om från början med induktionsfasen.