Anticimex kan hjälpa dig bli kvitt med otaliga bekymmer

Anticimex är möjligtvis det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt bolag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är oerhört intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Detta medför att man i praktiken givetvis kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att motverka bekymmer hos kunden vilket för kunden är mycket mer adekvat än till exempel en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa problem brukar man normalt finna i badrum och andra fukta utrymmen. Mer tips här

Privatpersoner och näringsverksamhet

Anticimex riktar in sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur inkluderar principiellt samtliga typer av insekter och småkryp som gör skada i hemmet alternativt dess omgivning på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex jobbar väldigt metodiskt. För att kringgå att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att därnäst nyttja gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Det är en tjänst som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är mestadels mycket besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att angripa problemet så snart som genomförbart efter att det uppstått. Fuktproblem leder vanligtvis till problem med mögel och eventuellt till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att åtgärda problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en undersökning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga utgiften för att ordna en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att verkställa undersökning av hus och villor före köp eller försäljning därför att påträffa eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är mycket bekvämt för både köpare och säljare eftersom Anticimex också täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem därför att avgöra om man slösas energi i onödan. Studier har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från bristfällig ventilation till bristfällig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som åt privatpersoner, men förutom dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex jobbar, för de här områdena, efter filosofin att man menar reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika besvär inom de två sistnämnda områdena.