Bli kvitt ovälkommen mossa

Mossor är det vanliga namnet för vad som nuförtiden anses vara en kategori växter vilken innefattar bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor. Mossor har existerat på jorden i 450 miljoner år och de tre olika divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har trott.

Mossor är till utseendet vanligtvis gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att växa på t.e.x. stenar i skogen, och man kan märka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. Vissa mossor är förankrade med underlaget via rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och ges sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är alltså via bladen, vilka har konstant vidgade porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset betydligt mer resistent än mossa. Det är när någon eller en del parametrar inte håller måttet – exempelvis vid näringsfattig jord eller fukt och övervattning som mossan klarar sig bättre än gräset.

Stundvis är det lätt hänt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en korsning mellan en svamp samt en alg. Deras växtsätt skiljer sig avsevärt från det hos mossor – de uppskattar att växa på torra och soliga stälen. Lavar är mestadels grå alternativt grönaktiga till färgen och vanligtvis plattare än mossa.

Ett bekymmer gällande mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bra på tak av tegel, eternit samt skiffer, men växer dessutom gärna på underlag av betong och asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan medföra att de går sönder när det blir vinter och kyligt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man tvingas avlägsna den manuellt en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan leda till att pannorna missfärgas.

Många människor tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett frekvent bekymmer. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt optimal växtplats för gräs. Vanligtvis behövs en förbättrad dränering, men också gödsel och emellanåt även kalk för att neutralisera en sur jord. Länk till mer information

Om man vill ta undan mossan är det betydelsefullt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att gro där. Man kan också ta assistans av mossa gti eller järnsulfat, som det egentligen är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och skall hanteras oerhört varsamt. Det är relevant att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att ge gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att motverka att mossan inom kort kommer åter.

Man kan även använda väldigt klen lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter blir 550 liter. Dessutom försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Har Du egen golfbana så är detta tricket, i det närmaste okänt i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och fixa det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man ska dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på somliga ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli mycket fina inslag i ens trädgård.