De flesta vill bli av med mossan

Mossa är närapå jämt grön, har en kort stjälk men saknar rötter, eller har mindre rotliknande blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten från regn samt fukt i angränsande miljö. Det finns ungefär tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental förekommer i Sverige.

Mossa

Mossa trivs generellt där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning genom sporer i bladen. Flera arter, exempelvis vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Däremot tycker mossa inte om köld, som gör att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, eftersom det är svårt att ta bort. Det främsta man bör granska när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att gro exakt där. Oftast beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En god idé är att nyttja uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa. Få reda på mer här

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men ganska otrevligt. Den kväver omkringliggande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är också en god idé att se över gräsmattans dränering då det är en vanlig orsak till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig omgivning än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan miljö. För att inte drabbas av mossa i sin trädgård man gödsla samt använda kalk.

Mossa växer också på gångvägsplattor av betong, och på hustak. Mossa på tegelpannor kan utgöra en fara för taket. Detta därför att mossa åstadkommer så att taket blir fuktigt och när vintern därefter kommer kan pannorna frysa sönder. För den skull är det viktigt att inte låta mossa få fäste på taket.

Man kan bli av med mossa, på olika vis. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt eliminera mossan med torrborste. Det är ett jobbigt och farligt vis att bli av med problemet, för den skull är mossa på takpannor något som man bör motverka förebyggande.

En billig och väl fungerande procedur är att fästa upp koppartråd över hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som medför så att mossan inte kan få fäste och börja växa. Det är dock viktigt att tillägga att mossa som redan förekommer på taket inte kommer att försvinna om man enbart sätter upp en koppartråd. Man måste alltså göra det i preventivt syfte för att det ska få funktion.

När det gäller mossa i gräsmatta kan man nyttja sig av diverse medel, exempelvis mossa GTI och järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att mixa med hjälp av vatten för att få samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man handla på allt-fraktfritt.se och liknande affärer.

järnsulfat

Oavsett om man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det ultimata: Fulstopp, så är det viktigaste man bör fundera på att förebygga återkomsten av mossa. Gör man inget annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer åter redan nästa år.

För att undkomma mossa är det ultimata man kan göra att arbeta förebyggande, med bra dränering samt näringsrik jord med neutral pH.