Diverse varianter av alto högtryckstvätt

För och främst måste vi precisera vad en alto högtryckstvätt faktiskt är. Samtliga vet vad en högtryckstvätt är för något, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar egentligen blott om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder precis “hög”, och på alla latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är således en hög högtryckstvätt, med andra ord ett sätt att marknadsföra med ett lite hippare namn. Det som är väldigt intressant är att nästan samtliga nya högtryckstvättar har något som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med skapats ett helt segment på marknaden som kallas för just alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för någonting.

Den första högtryckstvätten, som då endast kallades för högtryckstvätt och inte alto eller någonting annat, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som sedan grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher gett namn till ett verb samt ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att tvätta med hjälp av högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt nyttjas till?

Närapå alla har vi kanske en högtryckstvätt hemma, den är ju liksom oerhört ändamålsenlig till det mesta; man kan utföra fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det nog endast fantasin som lämnar till andra användningar, exempelvis tvätta bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt nyttjas när man rengör alger, lavar, mossa samt mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem sker. Man ska dock akta sig för att använda högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med dålig dränering och omedelbar exponering mot betong då det faktiskt kan försvåra läget.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- och varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin funktion. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar mindre energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Å andra sidan har dessa nackdelen att de inte är jämbördigt effektiva i många fall för att lösa upp ingrodd smuts och fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga eller mycket hett vatten vilket gör det möjligt att de kan lösa fett samt ingrodd smuts, men däremot använder de sig vanligtvis av antingen diesel eller el för att värma upp vattnet och de slösar därför mycket energi, vilket i många fall dessvärre är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar över lag vattenförbrukningen. Studier har visat att nyttjande av en alto högtryckstvätt för ordinär rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden och terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och det, i slutändan, vid frekvent användning, sparar inte bara på miljön utan även i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.