Förekomst av allergier påverkas av mögel

Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov åt allergier på grund av dess mykotoxiner samt sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av illa stank för att de som bor i huset ska känna symptom.
Vill Du veta mer Klicka Här
Man kan ifall man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, särskilt tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att hitta mögel.

Mykotoxiner är ämnen som förekommer i olika mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan tränga in i massor material, gärna porösa sådana som betong. En mögelangripen källare kan således resultera i problem för de boende fastän de inte vistas i källaren mycket då mykotoxinerna letar sig iväg från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett försvar mot ett i sig ofarligt protein som förekommer i exempelvis pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är hastig och av varierande utsträckning, allt från några utslag alternativt lite snuva till en anafylaktisk chock som tvingas behandlas akut för att inte ha dödlig utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och förmodas bero på att somliga celler i immunförsvaret som normalt tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot andra ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i kontakt med människor via luftvägarna – vi andas in dem. Således blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva och andningssvårigheter. Också rinniga och kliande ögon är förekomande.

Mögel trivs i fuktig samt lugn miljö, exempelvis i källare och badrum som inte används. Har man drabbats av mögel i sitt hus är det betydelsefullt att man tar bort källan ifall man kan, eller sanerar den ordentligt med mögeldödande medel som Fulstopp eller Tvärstopp.

Mögelsporer och mykotoxiner försvinner dock inte fullkomligt ifall man bara sanderar. Det lämpligaste är alltså att avlägsna de delar som är angripet och byta ut de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men ifall man drabbats av svår allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare besvär, exempelvis rinniga ögon och snuva är det oftast inga problem att flytta in tillbaka till huset ganska omgående efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man försöka undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, självfallet, och då får man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som tas i tablettform och som verkar förebyggande inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som medför att luftrören svullnar upp och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan också använda sig av nässpray.

För rinniga ögon finns speciella medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, precis som antihistaminer och de flesta nässprayer. Om man har besvär med astmasymptom bör man utredas för det och få tillpassad astmamedicin, vanligtvis i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara väldigt jobbigt, men ifall man känner till hur man bör sköta det kan problemen reduceras och till och med försvinna.