Fukt och mögelskador

Mögelskador i huset hör nära samman med fukt. Fukt är nämligen den vanligaste anledningen till inte bara mögel utan skador i allmänhet i hus. Därför att mögel oftast beror på fukt är det därför viktigt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i växande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Det har sin grund i att många hus är undermåligt byggda eller har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är betydelsefullt att fundera på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är dåligt ventilerat löper stor risk att drabbas av fukt och mögelskador. Dålig ventilation är dock inte den enda orsaken till fukt och mögel. Få reda på mer här Det kan röra sig om läckande ledningar och rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är en del sätt som i befintliga hus kan resultera i fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus alternativt renoverar så är det betydelsefullt att man inte lämnar byggnadsmaterial i till exempel grunden eller på ställen där de kan suga åt sig fukt och utgöra en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är också viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka noggrant innan man lägger på golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad skilda symptom så som utmattning, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan också ge allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för främst människor som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan dessutom orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Till exempel vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel och kakelfogar. Dessa fläckar är väldigt svåra att avlägsna även om de inte alltid förstör själva materialet.

Om man har den minsta misstanke om mögel så ska man klarlägga orsaken och spridningen. Mögel kan man ana om man är sjuk i förkylningar mycket, ifall man känner en illa lukt i huset eller att det eventuellt finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en noga utredning kan man ta assistans av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten samt bikarbonat alternativt vinäger (fast inte bägge samtidigt) för att på ett miljövänligt vis kunna döda av mögelsvampen. Att nyttja klorin är onödigt därför att effekten inte är bättre än med hjälp av ovan nämnd metod men miljöåverkan är betydligt större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en särskild apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varpå det ångas. Denna ånga kan leta sig in annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vara i rummet när foggingen sker, eftersom medlen man brukar även är farliga för människor.

Vid riktigt illa mögelangrepp, där man inte kan vistas i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man få statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall bör man riva ut allt material med mögelskador och byta ut det för att helt få bort inte bara svampen utan också mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Tvärstopp.