Har din källare invarderats av mögel?

Det är inte alls ovanligt med mögel i källare. Det finns skilda orsaker till varför mögel verkar trivas i just källare, utöver badrum och vindar. En typisk anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att många äldre hus har blivit renoverade utan att därnäst skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus därför att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön samt för plånboken, i det långa loppet. Många äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som vanligtvis stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Därtill var dessa hus vanligtvis undermåligt isolerade, särskilt när det gällde källare samt husgrund, då särskilt om huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och illa isolering är dyr och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns dock en poäng, trots att den eventuellt snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således relativt effektivt ut fukt som annars skulle bli kvar i bland annat källaren och där föranleda mögel och övrig mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort samt för tätt. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, kasst ventilerad källare – en klockren grogrund för mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt illa lukt; det luktar unket och gammalt även om det inte alltid växer på en synbar plats. Mögel växer gärna över organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock även växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, helst belagt med jord samt damm.

Mögel kan se ut på olika vis, men vanligt är antingen svarta små prickar vid svartmögel eller en luddig massa som gärna är vit eller grå. Andra färger förekommer förstås, det beror fullständigt på vilken sort möglet tillhör.

Ifall man har mögel i källaren kan det spridas även till bodelen. En del mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge diverse symptom om man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har dessutom kommit fram till att mögel kan förorsaka utmattning med tanke på att hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som hettar upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Clicka här genast för mer info Denna ånga har lättare att ta sig ner i porösa material, så som betong, men är dessutom bra för att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska kombineras med avfuktning och genomgång av ventilation och dränering av källaren. Det därför att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror närapå alltid på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte enbart med den synliga svampen utan också fukten. Gör man så kommer fukt samt mögel i källaren inte återkomma.