Hur blir man av med mögel på ett effektivt vis?

Mögelborttagning, alternativt mögelsanering som det även kan heta har blivit en allt viktigare verksamhetsgren då fler och fler hus på grund av olika anledningar blir angripna av mögel samt annan mikrobiell påväxt. En viktig anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad lufttillförsel som följd, ifall man inte vet vad man gör.

Men också nybyggda hus kan drabbas av mögel och annan påväxt. Det är närapå jämt en konsekvens av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden ordentligt, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan också röra sig om illa dränering kring huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga källare samt vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som små svarta prickar som, om man väntar med städningen ett litet tag, kan vara oerhört svåra att få bort helt.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och bör framför allt åtgärdas därför att man inte ska få stora problem med fuktskador och mögel. Mögel avger dessutom hälsovådliga gaser som i somliga fall kan uppfattas som en dålig lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att vistas i ett hus som är mögelangripet. Det kan medföra luftvägsbesvär så som hosta och i vissa fall även andningssvårigheter.

Man kan dessutom drabbas av utmattning till följd av illa nattsömn på grund av de problem som mögel innebär. Det är således viktigt att bli av med möglet och förhindra att det kommer tillbaka.

Mögelborttagning kan ske på lite annorlunda vis. Det vanligaste, mest drastiska och absolut bästa sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Detta gör så att man blir av inte bara med själva möglet utan också de sporer samt gaser som orsakar både den dåliga lukten samt de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar samt golv. Det är dock en långsiktig lösning på problemet. Vissa utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att känna till att man kan bli av med mögel på andra vis.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna och lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller annat rengöringsmedel. Det fungerar bra på kakel, klinker och andra glatta ytor. Efter att ha rengjort ingående med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med hjälp av ättika. Det kan vara värt att prova innan man river ut hela inredningen. Klicka här genast för mer tips

En annan procedur så kallad fogging som kräver en säregen maskin. Den hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är således en bra metod om möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att tillämpa är det angeläget att man sedan åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, rengöra oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, förhoppningsvis helt och hållet!