Hur fukt påverkar krypgrund

En krypgrund kan lätt påverkas dåligt av fukt om den är ogynnsamt placerad alternativt om den är felkonstruerad. Det är så pass vanligt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan även ge upphov till dålig lukt från exempelvis kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är konstruerade så att det bildas en ficka mellan själva huset och marken. Vanligtvis använder man betong och lättbetong för att bygga grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad eller oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan bygga den på berg utan att vara I behov av spränga samt att man med lätthet kan rätta till sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

Under sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur samt luftfuktigheten är som maximal, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Detta medför att luftfuktigheten kondenseras när den kommer in i krypgrunden, precis som när det bildas dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och gör så att den kan stå pall mot ännu en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte tillräckligt torr, eller som fallet är i Norrland, regnfattig men enormt sträng, är sannolikheten rejäl för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då markant. Därför bör man i preventivt syfte bearbeta alla krypgrunder med Tvärstopp, även om man inte har eller har haft besvär.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på annorlunda sätt. Det första man bör åstadkomma är givetvis att sanera därför att bli av med mögel och illa lukt. Efteråt är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta betydelse. Avverka all jord och mull från grundens närmiljö liksom byggmaterial då det fungerar som fuktreservoar samt grogrund åt mögel. Ersätt jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid lite som att elda åt kråkorna, och är faktiskt en av anledningarna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt numera drabbas av mögelproblem – det är helt enkelt för dyrt att värma upp en husgrund där värmen sipprar rakt ut. För den skull kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill åstadkomma, oavsett ifall man väljer en specialisolering eller en generell typ är att isoleringen ska fungera som kondensspärr och därför att reducera ångtrycket under sommarhalvåret då luften är varmare.

En isolerad krypgrund är också praktisk eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan sänka värmekostnaderna under vintern. Enbart isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som förebyggande medel om man bara har haft lindriga problem med mögel och fukt. Har man å andra sidan större problem ska man nyttja isoleringen ihop med en verksam avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som enbart startar när det behövs. Fulstopp

När man väljer avfuktningsmaskin är det betydelsefullt att välja korrekt. För krypgrunder ska man ha en maskin som kan avfukta kyliga utrymmen. Detta kan ske på olika sätt, till exempel genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel för ut fukten till utomhusatmosfären. Det kan även ske med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att utnyttja fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kall. På så vis reduceras luftfuktigheten i utrymmet.