Hur man hanterar mögel i husvagn

Den som inte önskar få semestern fördärvad får hoppas att husvagnen inte har angripits av mögel. Det är också en relativt normal företeelse. Husvagnar används i regel under en tämligen kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står oanvänd som risken för mögel och annan mikrobiell påväxt är påtaglig. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind samt regn är det en god idé att ha den inomhus när man inte använder den. Detta för att motverka eventuella fukt och mögel samt inte slita husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel kräver fyra saker för att växa till. Den främsta är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan viktig komponent är temperaturen vilken i regel bör vara mellan 0 och 40 grader, med den bästa tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax över rumstemperatur.

Mögel behöver också näring oftast i form av organiskt material, men kan dessutom växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju bättre levnadsförhållanden desto kortare tid ges möglet att växa sig omfattande samt luddigt. Läs mer här

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga samt leda till nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även oerhört värre tillstånd vilka kan ha dödlig utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan bringa med sig dålig lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte jämt möglet luktar så starkt att en mänsklig näsa kan känna den. Man ska även vara medveten om att människans luktorgan trubbas av i närheten av en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat uppfatta lukten.

Om man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Detta sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på avstånd. Det finns en uppsjö olika luftrenare och avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så rejält mögelangripen så att inte luftrenare eller avfuktare hjälper är det tyvärr förmodligen dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att vistas i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna gå så långt.

För att inte få mögel i sin husvagn kan man, bortsett från att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även uträtta några andra saker för att motverka både dålig lukt och påväxt.

En god sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor samt andra textilier och lagra dem inomhus. På så vis undviker man inte bara att fukt kan fästa i textilierna samt mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är typiskt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är även en god idé att rengöra husvagnen noga innan man ställer in den. Om man har husvagnen på en sådan plats att den ändå riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan också vara något att tänka på när man nyttjar husvagnen, med tanke på att det då ofta är många människor som lever på en väldigt minimal yta, vilket kan medföra illa lukt, fukt och i åtskilliga led också mögel.

Det är en del tips för att ta hand om och på så sätt undvika mögel i husvagn.