Mögel ger dålig lukt

Mögel ger i de allra flesta fall upphov till en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken och ofräsch. Det är också en lukt som man ständigt kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att sprida möglet, men de kan också orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till retning i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är det som orsakar den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att nyttja när man undersöker ifall man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar och inredning och det är då och då tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta trots att man har lyckats eliminera möglet i sig. Lukten kan vara kvar länge ifall man inte gör något åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver ofta att man tvättar dem flera gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare och vindar. Eftersom fukten är väsentlig för möglets förekomst är det viktigt att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och också dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det stundtals angeläget att kombinera mögeldödande medel med avfuktning samt förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är givetvis upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med samt var det befinner sig. Få reda på mer här

Ifall möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, över kakel alternativt andra släta material kan man rengöra med rengöringsmedel alternativt diskmedel och därpå torka av med rikligt med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som dödar möglet, men som även är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är komplicerat att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott tips. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det förångas, vilket sker i en särskild maskin. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och byta ut det. Det är dock kostsamt och arbetsamt, men det enda sättet som gör så att man blir till fullo kvitt mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man använda sig av foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så sätt förstör molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid rätt hantering är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre innan någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp.