Mögel i hus, ett allt vanligare problem

Det har blivit allt vanligare med mögel i hus, inte endast i nybyggda utan också i hus som har stått mögelfria i flera år. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har mestadels sin förklaring i att huset har blivit fel byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel och annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda innan sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes även vanligtvis upp av oljepanna. Det är en dyr samt energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Många har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har också valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det en aning för bra. Lägg även till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Det medför att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel gillar fukt, så där man har fukt, där löper man även risk att erhålla mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar ifall man ser till själva huset. En annan fantastisk plats för mögel att växa till på är i en husvagn och med tanke på att de oftast lämnas helt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig stort samt luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, i synnerhet inte när det handlar om de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, möjligtvis den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en effektiv metod, är att tvätta noga med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med hjälp av klorin. Det är dock inte speciellt miljövänligt, och man ska helst vara aktsam med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett annat preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar även framåt i tiden. Dock inte lika länge som Tvärstopp, som troligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan metod för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Det görs med hjälp av en särskild apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att ta sig in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen samt vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, d.v.s. det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar bara av själva mögelsvampen. Det tar dessutom inte bort dålig lukt noggrant utan man kan vara tvungen att rengöra många gånger, och det är inte alltid det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av illa lukt, men då används självklart andra medel än vid mögelsanering. Klicka för mer tips

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och byta ut det med nytt material. Då ges man även bort mögelsporer och mykotoxiner.

Vidare är det betydelsefullt att tänka på att huset är bra ventilerat och inte lätt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det viktigt att fixa saker som bristfällig lufttillförsel.