Mögel i krypgrund, hur man behandlar och undviker det

Mögel i krypgrund drabbar ofta en krypgrund som har blivit inbyggd. Krypgrund är en metod att bygga grund på en aning mer otillgänglig mark, så som bergsgrund och gör det genomförbart att upprätta ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att upprätta ett hus på bjälklag och korta pålar som medför att det blir en luftgenomströmning under huset.

Flera har dock valt att bygga in sin krypgrund av diverse anledningar, en av de vanligaste är för att isolera huset underifrån, ty det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad grund, även med källare. Ifall det görs på rätt sätt, i rätt omgivning kommer det inte leda till några bekymmer. Fulstopp

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för bristfällig lufttillförsel inuti grunden, samt att man missar att uträtta tillräckligt välbyggd dränering kring huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste anledningen till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som växer i grunden kanske inte verkar så riskfyllt, men dels är det tätt förknippat med fukt och ofta fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet rentav spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som orsakar illa lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta unket och gammalt. Sporerna samt mykotoxinet kan finnas kvar länge i ett hus och kan orsaka bland annat retning i luftvägarna och en rad övriga symptom som samtliga beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara oerhört hälsovådligt, särskilt för människor som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan orsaka trötthet till följd av dålig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, och huset blivit angripet av mögel är det således ingenting man endast bör låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man tvingas ingripa för att dels få bort möglet, dels undvika att få tillbaka det. Har man drabbats av mögel i krypgrunden kan det vara besvärligt att riva upp det och byta ut det med nytt material; annars är den här metoden den fullkomligt ultimata.

Ifall mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har genomförts en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk bistånd för att renovera de mögelskadade delarna.

Har möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden bör man se till att avfukta grunden, både passivt via lufttillförsel samt uppvärmning och aktivt med avlastning av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö annorlunda avfuktare, beroende på avfuktningsmetod och ställe för bruk.

Man kan även använda sig av en procedur som kallas för fogging, speciellt ifall möglet har fått fäste i en inbyggd grund med bristfällig lufttillförsel. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att bli kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer därefter att kunna ta sig in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Ifall man både torkar ut och avlägsnar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar också i åratal framåt med Tvärstopp alternativt Fulstopp, spruta på och låt torka.