Mossa gti – ett mirakelmedel eller en flopp?

Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort enorm succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta övriga bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att införskaffa på exempelvis allt-fraktfritt.se då det används bland annat som näring till gräsmattor, men det är nu olagligt att sälja till privat bruk. Järnsulfat kan man annars blanda med vatten, drygt 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till cirka 40 kvadratmeter.

Mossa gti består av bland annat järn-, svavel- samt kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset å andra sidan påverkas snarare i positiv kurs av medlet och blir en aning mer motståndskraftiga mot kommande mossangrepp.

Det bästa sättet att bli kvitt med mossan i sin trädgård, ifall man inte vill omfamna dess grönhet och bevilja den växa, är att se till så att marken blir mindre fördelaktig för mossväxt. Det utför man lämpligen genom att inte bespruta med medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan undersöka varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa gillar att gro där det finns fukt, och gärna lite skugga. Det är en slitstark växt som, även om den inte trivs, kan klara av långa perioder av torka utan att lida någon cellulär skada. När det därefter igen blir fuktigt och blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan expandera där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i sådan miljö blir svag, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, i synnerhet i södra Sverige. I mellersta delen av landet har å andra sidan problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset och påväxt av mossa.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det alltså att göra förhållandena så bra som genomförbart åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Om man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara enastående för att ge gräset ett försprång. Det ska då helst distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, jämt i anknytning med gödsling av gräsmattan. Klicka här genast för mer tips

För att gräset ska må väl igen är det betydelsefullt att se över dränering så att den fungerar som den ska och inte tillåter att vatten blir stående. Bristfällig dränering är för övrigt en vanlig anledning till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Alltså finns det flera orsaker till varför man ska ha en bra dränering kring sitt hus.

Man bör även gödsla lite sporadiskt därför att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan dessutom behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare råd är att jämt använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, i synnerhet ifall man har en trädgård som är benägen att bli blöt, det med tanke på att resterande gräs annars behåller fukt samt vatten.

järnsulfat

Ett annat sätt att få gräset starkt är att späda ut Bensaltensid 100 ggr (1 liter blir 100 liter lösning, 1 dl blir 10 liter) och spruta hela gräsmattan. Då dör alla smittämnen, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man gör är att decinficera gräset. Utan samtliga dessa parasiter – som samverkar i att plåga och försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året om man äger egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen därpå är det bilologiskt nedbrytet i så ringa lösning.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta är det betydelsefullt att passa den ihållande, inte bara sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.