Mossa i trädgården kan då och då vara extremt besvärligt att bli av med

Mossa i gräsmattan är en tråkig företeelse, men med hjälp av rätt metoder så kan det bli ett minne blott. Det finns ungefär tjugotusen skilda sorters mossor i världen varav omkring tusen växer i Sverige.

Mossa tycker om fukt och växer helst där marken är näringsfattig samt sur, till skillnad från gräs. Vanligtvis sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla enastående, men gräs behöver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och kyla föregås av en gradvis kallare höst.

Mossa å andra sidan klarar inte kyla, det gör så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka oerhört bra, förutsatt att mossan redan har fått fäste. Det kan då gå långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det därefter kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är nog fuktigt kommer också mossan att föröka sig.

I en normal gräsmatta som har bra dränering, gott näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när en av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller således att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna till mossans spridning.

I södra Sverige har man sett ett växande problem med växande mossa i gräsmattan. Två anledningar kan vara sur nederbörd samt milda vintrar. Lägg till illa gödsling så har man så småningom en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så sätt givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att ta över.

I och med de många milda vintrarna som har varit räcker det nuförtiden inte alltid att bara ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt assistera gräset på traven för att det ska kunna besegra mossan. Ett sätt är genom sanering av mossan.

Det finns olika produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det består av järnsulfat och sprutas på det drabbade området för att eliminera mossan som då bli svart. Mossa gti är dyrt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att handla på allt-fraktfritt.se, till en mycket billigare penning. Var noggrann med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

Järnsulfat måste man blanda själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med hjälp av vatten, ca 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till ungefär 50 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte förhindra att mossan kommer tillbaka ifall gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är således väldigt viktigt att man ser över dränering, möjligen glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar samt använder kalk mot försurning. Klicka här för ytterligare tips

järnsulfat

Man kan också nyttja Fulstopp, det tar också bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 100 ggr, 1 dl blir 10 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan exempelvis använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att skänka gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att tänka på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så gott som möjligt för gräset och samtidigt så dålig som möjligt för mossan.