Mossa på takpannor kan orsaka skador

Ett hus som råkat ut för mycket mossa riskerar att drabbas av skador. Det beror på att mossan binder fukt och gärna växer ner i skarvar och sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med kyla och minusgrader fryser vattnet i mossan och breder ut sig vilket kan medföra att takpannorna sprängs.

Mossa kan dessutom förorsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Således är det centralt att inte låta mossa gro på taket.

Mossor är vanliga växter, endast i Sverige finns det omkring tusen olika sorter och i hela världen är det uppemot tjugotusen arter. Det är växter som inte har rötter utan istället har rotliknande blad som förbinder växten någorlunda löst i underliggande material. Det är alltså inte svårt att dra loss mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och gärna en aning skuggigt. Den har inga problem med näringsfattig och sur miljö vilket gör att mossa kan vara mer resistent än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa uppskattar att växa på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer eller asfalt.

Mossa är ett besvär som man bör försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men även under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är betydelsefullt eftersom tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är också en god idé att se över träd som står nära huset och skänker skugga. Kan man såga ner någon trädgren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt knep för att hålla mossan väck är att fästa upp en grov koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte tycker om och för den skull inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det behövs surt regn för att det ska fungera, men ännu inga klara besked. Detta är en metod som är billig och helt klart värd att prova.

För att bli av med mossa på taket finns det ett antal annorlunda produkter man kan välja. Marknaden är stor, men också miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri består av en lösning av bensalkonklorid och vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är enormt miljöfarligt och därutöver högst hälsovådligt och kan vid förtäring medföra döden.

Det är alltså oerhört angeläget att tänka på hur rejält man vill få bort mossan och vad annars man kan uträtta – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig procedur är att borsta loss mossan när det är torrt. Det är dock ett tidsödande och i vissa fall farligt jobb. Klicka Här för mer info

Man kan dessutom använda sig av högtryckstvätt för att spruta undan mossa – man ska ha dödat all påväxt med Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar enkelt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan medföra fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka avstyra.

Det viktigaste för att slippa mossa på takpannor och tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man nyttja miljövidriga medel.