Mossa som breder ut sig ovan hustak och takpannor kan vara jobbigt

Inte nog med att ett hus med mossa på taket kan ge ett träligt intryck det kan också påverka husvärdet, Det är inte heller enbart fult, mossa på takpannor kan också leda till fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, precis som alla växter och det leder till att takpannorna kan spricka när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en grupp växter som trivs där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig gott i näringsfattig samt sur jord. De senare årens sura nederbörd har därför lett till att mossor av olika slag har ökat i gräsmattor, på plattor och på hustak. Mossa är en härdad växt, den kan behärska långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det därefter börjar regna igen, återkommer mossan i all sin storslagenhet. De förökar sig även då det är tillräckligt vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Således blir det inte enbart återuppstånden mossa när det blir blött, det blir dessutom mer mossa än tidigare.

Mossa tycker om att gro på tak som gärna ligger i skugga, exempelvis på en norrsida alternativt en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det gäller av människor tillverkade föremål så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt och skifferplattor.

Mossan växer helst i skarvar och det är där det kan förstöras när det sedan blir kallt. Det har att göra med att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar och små sprickor. När vattnet i mossan fryser expanderar det i enlighet med fysikens lagar och det medför att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna anledning är det angeläget att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan borta från sitt tak? Det ultimata sättet att undgå mossa på taket är att jobba i förebyggande syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver förstås inte hugga ner träden alla gånger, det räcker ofta med att man kapar väl valda grenar som hänger över huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa borta är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det sedan regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner på takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få fäste över takpannorna. Det hjälper inte lika bra om man har rådande mossa på taket.

För att få bort mossan som redan har uppstått, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och borsta bort mossan manuellt en torr dag. Därpå kan man kanske använda sig av medel som dödar mossan. De ska dock användas med stor försiktighet eftersom de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i skilda utsträckning. Länk till mer tips

Ett miljövänligare alternativ till olika gifter är att rengöra med högtryckstvätt för att få bort mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader före – kan man applicera Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten elimineras och lavars långa rötter börja vittra så det är lättare att högtryckstvätta bort allt.

Utan Fulstopp är lavarna – somliga ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter djupt ner i takplattorna.