Mossor och lavar

Det är på flera olika sätt som mossor och lavar skiljer sig även om de är påfallande lika varandra. Bägge kan växa på sten och har inget rotsystem samt suger upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar även likheterna slut.

Mossa trivs på platser med mycket väta och helst skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är mestadels gröna i färgen och suger upp vatten samt näringsämnen med stöd av porer i sina bladliknande utskott eftersom de saknar adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor använda rotliknande utskott som förbinder växten tillsammans med underlaget.

Mossa växer i marker som är näringsfattiga, sura samt blöta, till exempel illa skötta trädgårdar. Mossa är under normala förhållanden – med god dränering, bra pH-värde och redigt gödslat – inte lika motståndskraftigt som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara av att bli uttorkade under längre perioder, och när det åter blir blött och fuktigt så kommer mossan att föröka samt sprida sig. Mossa trivs också att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel och skiffer, vilket medför att de kan kom igång och växa på taket.

Det är angeläget att man håller efter sitt hustak för att mossa inte ska börja växa på det då det leder till att fukt hålls kvar på taket och i minimala materialsprickor. När vintern och kylan sedan kommer, kan det resultera i att takpannorna spricker och man får fuktskador och mögel på vinden samt resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa och väggmossa.

Lavar å andra sidan, växer gärna på torra samt soliga ställen. De är en symbios av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att uppgå till stomme och beskydd åt algen samt att suga upp näring samt vatten. Algen bildar i gengäld energi genom fotosyntes från den upptagna näringen. Vanligtvis är lavar grå till färgen, men flera andra färger finns.

Lavar saknar stjälk, rotsystem samt blad och tar upp vatten och näring ovanifrån och de är oerhört känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga problem att bestå helt utan vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav och renlav. Islandslav har en lång tradition i diverse maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark samt jord, men de kan dessutom florera ihop med örter samt mossor. Vissa lavar växer på trädstammar och får då sin näring genom vatten som sipprar över växten. Det medför en långsam tillväxt för laven. Klicka Här och nu för mer detaljer

Andra lavar växer på stenar och utsöndrar då olika syror som sakta löser upp stenen och utsöndrar olika mineralämnen som laven kan ta upp. Artindelning när det handlar om lavar är emellanåt komplicerad, eftersom det egentligen rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet samt utseendet ger laven sitt namn och det är framförallt svampen som avgör på vilket sätt laven växer samt hur den ser ut.

Mossor och lavar är således ganska vitt skiljda, när man tittar lite närmre på det! Vill man ta bort mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.