Olika metoder och medel mot mossa

Det finns en uppsjö annorlunda medel mot mossa, men frågan är om de faktiskt funkar, och vilket som fungerar på bästa sätt? Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är stundtals dyra slantar konsumenten måste betala för en produkt som inte riktigt håller vad den lovar.

Mossa trivs där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än t.e.x. vanligt gräs när det handlar om näringsfattig och sur jord samt för stora mängder vatten. Mossa kan likaså kom igång och gro på olika andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt.

Mossor som växer på takpannor kan bli ett besvär därför att mossa behåller vatten och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det medföra att pannorna spricker. Alltså är det betydelsefullt för takets bästa att man inte tillåter mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge klättra upp på en stege och skrapa undan mossan.

Det är inte att rekommendera att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor över taket eftersom de kan missfärga pannorna. Om man trots det anser att det verkar vara en bra idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och sedan låta den ligga utomhus i väder och vind i minst ett år, helst längre, för att uppmärksamma hur pannan hanterar giftet.

Mossa har också en fenomenal talang att börja växa i trädgårdar, speciellt där de inte är önskade. Det är dock möjligtvis inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt god dränering så är vanligt gräs mer motståndskraftigt än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker brister så kommer mossan att kunna erövra gräsmattan.

Om man vill äga en mossfri gräsmatta bör man först och främst se till så att det finns bra dränering, inte är för surt samt välgödslat. När man klipper gräset, något som man måste göra ofta, helst ett par gånger i veckan under växtsäsong, är det bra att använda sig av en gräsuppsamlare eftersom det avslagna gräset annars ligger kvar och därmed också binder kvar fukt. Det gör så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare. Klicka för mer tips

I anknytning med att man gödslar, vilket man med fördel kan åstadkomma på höstkanten, kan det också vara en idé att använda sig av någon variant av mossbekämpningsmedel, om man vill ha ett snabbare resultat. Många medel mot mossa, så som mossa gti, består av järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott åt grisar.

Rent järnsulfat är ofantligt mycket billigare än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat till 10l vatten räcker till ca 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den snart att vara åter. Den bästa lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.