Röj undan mossan med hjälp av en ejektorflaska

Det är endast i sagoböcker som mossan är bedårande att se på, ja och så kanske djupt inne i skogen där den breder ut sig som ett lent täcke över sten och häll. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa och en ejektorflaska därför att bli av med den.

mossa

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut över gräs samt gångar i trädgården. Medlet kommer att tillintetgöra mossan och bidra gräset en chans till att få överhanden. Har man endast en vanlig trädgårdsslang, bra skor och en aning tålamod så är detta ett riktigt bra sätt att får bort mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk funkar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Det här är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan oupphörligen får nytt vatten från slangen. järnsulfat mossa.

Dunken har en roll som gör att blandningen händer automatiskt och det är väldigt praktiskt. Det är bara att koppla till slangen och sedan ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns även tak GTI som är till för taket. Här får man likadan typ av ejektordunk samt en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är speciellt till för det som växer däruppe. Men då man ska hantera taket så jobbar man en aning annorlunda.

För det första så bör man raspa bort den mossa som man ser på taket med en skrapa. Sedan kan man skölja med vatten för att få dän lösa bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får sanera innan man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man bearbeta med Tak GTI som kommer att eliminera den mossa som fortfarande finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan därefter se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara ständigt den tomma ejektorflaskan alternativt ejektordunken. Den är dyr och kan återanvändas. Blanda själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man fylla på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) alternativt Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att köpa, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på nätet.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med flertal under egna namn.

Då är billigare för man beställer med detsamma från tillverkaren. Vanligtvis är det därtill bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer omedelbart till användare utan mellanhänder. Därtill är det så att om en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt stark. Har man då lite starkare blandning så fungerar det likväl = ytterligare nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv alternativt få kunnig hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av verkställa arbetet själv. Att processa ett tak kan ta några timmar och det är klart att man tvingas se till att ha viktig skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling jämt ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som aktiv ingrediens och den är starkt irriterande i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju dessutom få hjälp av familj och vänner men ibland kan det vara enklare att göra allt själv. Det går ju även att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv köper mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt bedöma hur mycket tid samt pengar man vill applicera projektet. Mossan måste dän så det gäller att hitta den smidigaste vägen till en mossfri trädgård samt ett mossfritt tak.