Så gör du om det växer alger över huset

Svenska villaägare har alltid haft besvär med alger som växer på alla möjliga ställen i sina hus. De mest typiskt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering som badrum, källare och förråd. Men algväxt kan dessutom förekomma på tak, ytterväggar samt staket, dock är denna variant av alger inte särskilt farliga, utan problemet är snarare att det oftast är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt oerhört ovårdat ut.

Men man ska helst fortfarande vara försiktigt, om man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de intar sin näring från ytskiktet och de äter sig därför inte in i träet.

Det ultimata sättet att undvika besvär med alger på tak, ytterväggar samt staket är att uträtta vanligt underhåll, såsom återkommande rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Om man har besvär med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen när mögel- och algsporer vanligtvis sprider sig på samma gång och kan då potentiellt lägga grunden till mögel- och algproblem. Det är även rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta också ökar risken för problem med mögel samt alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar vanligtvis ge upphov till mer allvarliga besvär då dessa ges större möjlighet att utöka. Det beror på att denna typ av stängda miljöer är optimal gentemot öppna miljöer såsom tak, ytterväggar och staket. Därtill brukar dessa utrymmen vara exempelvis badrum, tvättstugor och källare som oftast kräver mer arbeten än andra utrymmen ifall det uppstår behov att renovera dem i anknytning med en möjlig sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar även vara svårare att upptäcka då denna vanligtvis växer dolt. Det enklaste sättet att ges svar på om man har besvär med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till om och var det finns dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en tendens att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja gro giftigt mögel och alger. Klicka här nu för mer information

Har man exempelvis haft bekymmer med bestående ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ifred. De hälsoproblem som kan uppkomma är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation samt allmän trötthet.

Det främsta sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att först och främst motverka att fukt tränger in i husstrukturen från genom att täta samtliga skarvar och möjliga punkter där fukt kan ta sig in. Äldre hus har vanligtvis sämre tätning än nyare hus, med undantag för väldigt gamla hus där man var uppmärksam för dessa bekymmer. Fulstopp

För det andra ska man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det förekommer några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidtaga relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få förtränga som villaägare är att ju längre man väntar med att åtgärda ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att fixa problemet!