Skillnader och likheter mellan mossor och lavar

Mossor och lavar är ibland enormt lika varandra till utseendet och kan växa ihop, men där tar nog också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt skilda växter, mossor äger bladliknande utskott som har porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg eller en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De gillar att växa där det förekommer fukt och skugga, alltså gärna i skogar. De kan dessutom växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong och skiffer – kort och gott på hustak.

Den vanligaste anledningen till att mossa börjar växa på taket är att det är överskuggat från träd som i tid och otid tappar grenar, löv och också mossporer på taket. Det utgör en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa suger upp vatten genom ständigt öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Med tanke på att fukten stannar kvar i mossan och mossan gärna växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan spricka när vintern kommer och mossan utsätts för minusgrader. Alltså är det viktigt att inte låta mossa gro. Ett gammalt trick för att hålla taken mossfria är att spänna upp en smal koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det åstadkommer att mossan inte trivs och för den skull inte börjar utvidga.

Det förekommer i dagsläget inget bra sätt att bli kvitt med mossa som redan har börjat gro över taket. Det ultimata sättet är att avlägsna mossan för hand, men det är ett någorlunda enformigt och farligt arbete, beroende på hur taket ser ut. Det främsta sättet att bli kvitt mossan är att utrusta sig med en helt vanlig färgskrapa. En del arter av mossa är dock svårare att skrapa loss än andra, men det kräver i stort enbart en aning mer kraft samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat typiskt förekommande bekymmer. Att mossa fått övertaget beror nästan alltid på att det är surt, näringsfattigt och/eller bristfällig dränering. Om man vill få en mossfri gräsmatta är det dessa tre saker som är viktiga att åtgärda innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat samt mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak därför att de missfärgar pannorna. Vill veta detaljer Klicka Här

Lavar är som bekant en symbios mellan två organismer. De trivs där det är ljust samt torrt. En del arter trivs på stenar och utsöndrar då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan ta upp. Lavar är ofta grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är vanligtvis väldigt känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav samt islandslav. Lavar har flera användningsområden, till exempel förekommer det traditioner som påbjuder användning av lav i brödbakning och islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja diverse lavar för att växtfärga bland annat garn. Flera lavar ger olika nyanser av beige och grön, men till exempel stenlav ger en mustig och elegant rödbrun färg.

Mossor och lavar är således inte så lika som man antagligen kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp
.