Ta bort mossa i trädgården med en förträfflig och verkningsfull spridarramp

Kan en stroller combi lyfta gräsmattan?

Flera vill mer än gärna bli av med ogräs för alltid. Man kan använda sig av stroller combi för att både gödsla samt tillintetgöra ogräs och detta kan fungera enormt fint.

mossa gti

Före du lägger på ett lager med stroller combi så kan du grunda med järnvitriol. Järnvitriolen är samma sak som järnsulfat och den är god för att eliminera mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling och järnsulfat mot sniglar kan även vara välkommet i somliga trädgårdar.

Gödsla gräset vid rätt tillfälle på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att förvalta detta på våren men betänk att medlet behöver åtminstone 15 grader för att funka.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, flera dagar i sträck, så kan det vara läge att vidtaga saken. Börja som sagt med järnsulfat och vatten. Det är bra om gräset är fuktigt när man genomför gödsel och antiogräs-behandling.

Om du vill sköta denna process mitt i sommaren så ska du tänka på att utföra det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man hantera gödslingen mot kvällen istället för morgon eller mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Om du kan ta hand om gödslingen en regnig men varm dag så är det perfekt då kommer den nämligen att giva riktigt fin effekt.

Kommer det här att ge det perfekta gräset i trädgården?

Den som tror att en hantering med en bra produkt är allt som behövs för att få en förnäm gräsmatta är inte insatt i allt det jobb som en nyttig gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter såsom järnvitriol samt ogräsmedel är viktiga att nyttja sig av men man tvingas se helhetsbilden och ha en bra plan för att lyckas.

Ifall man följer en speciell plan så kan man till sist få en gräsmatta som faktiskt känns utomordentlig. Det här kan ta några säsonger för mossan är enträgen och så tillika ogräset. Men om du sakta men säkert får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motarbeta ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Klicka här för mer info järnsulfat mot mossa.

Järnvitriol och järnsulfat är detsamma men det finns en rad skilda bekämpningsmedel och produkter som kan innefatta en aning olika ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera annorlunda effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man även viss verkan mot mossan. Detta är en bra produkt som man kan ha kolossal användbarhet av och som kan vara en angelägen del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det ger näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas för att hålla rätt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man tror, åtminstone 2 ggr per år.
Vid behov, hos många är det varje år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus eller jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas ofta. En robotgräsklippare är en god lösning.