Ta hjälp av effektiva medel för borttagning av alger

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta fungerar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat sätt till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det förekommer lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de mest vanliga hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, och vanligt ljummet vatten. Man tar därpå en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta funka alldeles utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan överlägga mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man ser på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och oerhört billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som spädes ut tillsammans med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte flera vet det beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för besvärligt för att man ska kunna mixa det själv. Och det är precis detta som tillverkarna vill uppnå.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och därefter blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan handlas för under 400 kronor från de flesta affärer som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre koncentration för att nyttjas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid bestå runt 8%. Vidare tillhandahålls instruktioner att man bör späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, följaktligen landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allting mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man personligen blanda kan man följaktligen komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att motverka alger, mögel, mossa samt lavar i alla utrymmen där de kan tänkas expandera som badrum, källare samt andra utrymmen som har bristfällig dränering.

Man kan till och med bruka bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och därefter måla som vanligt. Detta ger ett skydd mot algangrepp som varar åtskilliga år och effektivt sätt kostar väldigt lite, framför allt jobb på somrarna. Fulstopp

Vad man dock ska vara eftertänksam med när man nyttjar bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder rätt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt stundtals.