Vad bör man tänka på vid sanering av hussvamp?

Det är inget lättsamt projekt att sanera hussvamp, och heller inte så skonsamt mot plånboken alla gånger. Äkta hussvamp är fruktad eftersom den förstör virkets bärkraft och i värsta fall kan få hela hus att rasa samman.

Givetvis är det väldigt sällan ett hus kollapsar p.g.a. hussvamp – angreppet är oftast synligt och märkbart långt innan det blir direkt fara för husets varande. I likhet med annan mögel och mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det förekommer fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man känna igen hussvampen på att den bildar klara vattendroppar. Länk till ytterligare data

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på exakt dessa droppar. Det finns myter som säger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte sant. Hussvamp behöver, precis som annan mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder med tanke på att hussvampen har en raffinerad transportmetod för vatten och näringsämnen.

Äkta hussvamp växer ofta nära material som består av kalk, exempelvis skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så ger den ifrån sig oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk därför att neutralisera syran. Det är bra att veta när man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga vilande i virke i flera år ifall miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador alternativt tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Ifall förhållandena är perfekta kan svampen gro med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt skikt på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul samtidigt som det börjar växa mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp avger också sporer, vilket ser ut ungefär som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om flera miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från annan mögel genom att inte leda till dålig lukt. Ofta luktar den ingenting, men ibland kan den avge en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att separera äkta hussvamp från andra mer benigna svampar. Ifall man anar att man har fått angrepp av genuin hussvamp bör man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området avgöra graden av angrepp.

För att bli av med hussvamp ska man avverka det angripna materialet och intilliggande material som säkerhetsmarginal. Detta måste brännas direkt eftersom man annars kan sprida hussvamp. Det är betydelsefullt att man utreder spridningen och graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river bort onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli av med hussvamp är att undanröja tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande läge där den inte medför någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med Tvärstopp och god lufttillförsel är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.