Vilket mossmedel ska man välja för att effektivt få dän mossa på stenplattor?

Det är en tråkig syn att upptäcka att det växer mossa på plattorna. Precis som att man inte vill ha mossan i gräset så är det ledsamt då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan rätt så lätt få bort mossan med mossmedel som man kan bruka på plattor såväl som på gräset.

bred utvattnare för vattenkanna

Få bort mossa på stenplattor med marknadens bästa mossmedel

För att få bort mossan så kan man behöva lite annorlunda teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget grundligt rotsystem så det är ej så besvärligt att kratta bort men det blir ännu enklare ifall man börjar med att blanda järnsulfat samt vatten och sprayar alternativt vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som innehåller järnvitriol och som kommer som pulver, än enklare är att handla ren järnvitriol (järnsulfat), då är det dessutom billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på rätt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan samt på stenplattorna så kommer mossan att stupa. När den är ickelevande så kan man nyttja sig av en högtryckstvätt därför att spola bort mosslagret från stenarna snabbt och effektivt. Få reda på mer här mossa gti.

Relevant att fundera på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Om man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara en aning återhållsam med högtryckstvätten eller använd högtryckstvättens tillbehör för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så snyggt. Det är förstås en fördel att först använda mossmedlet för att enklare få bort mossan via att skölja med vatten men det kan likväl vara så att man blir lite för hårdhänt med tvätten.

Är det alltid en fördel att behandla med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder möjligen järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan påverka vissa typer av stenar så vill man ej ta risken och köra samma metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger eller Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Om du är bekymmersam för att mossmedlet skulle kunna missfärga alternativt på något sätt skada dina stenplattor så bör du pröva på en liten del alternativt starta en tråd i ett hemforum online alternativt läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Detta är ett snabbt och enkelt sätt att få veta mer innan man beställer en järnsulfat påse från tex. allt-fraktfritt.se för att få bort mossa i gräsmattan. Där finns likaså en briljant spridarbom samt en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på åtskilliga års tid

Ifall det är så att man har stenplattor som är alldeles övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett gott mossmedel så kan man dessutom förmå den här situationen. Se enbart till att du har en god plan för hantering samt ge inte upp. Ibland kan man få behöva repetera behandlingen för att mossan ska lossna.