Vill du skydda tackpannor från att spricka bör du rensa mossan

Det kan se vackert ut med mossa som ligger mot ett rött tegeltak men den som kan en aning mer om det där med frostskador på tegelpannor tycker inte att det här är en kul syn. Det gäller att röja mossa på tak eftersom den kan resultera I att tegelpannorna spricker och faller ned omkring huset. För effektiv bekämpning av takmossa så kan man använda sig av järnvitriol, alternativt järnsulfat som det likaså heter, som man blandar med vatten.

vattenkannspridare

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (livlig ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger alternativt Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar varenda påväxt, också lavar.

Kom åt mossa på tak med god mossbekämpning

Något man inte kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man tvingas arbeta handgripligen för att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och skrapa men före man försöker rena bort varenda mossa så ska man processa med järnsulfat och vatten. Det finns tak GTI (verksam ingrediens är Bensaltensid) som är ett enastående medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Om man behandlar takpannorna med järnsulfat samt vatten (pröva först så de inte färgas) så kommer mossan att dö och släppa greppet. Därpå så kan man börja med högtryckstvätten för att skölja av resterna och få pannorna fullkomligt fria igen.

Spraya med vatten på taket på korrekt sätt

Det man ska fundera på då man vill motverka mossa på taket är att man inte vill vattenskada med fel sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ner, detta så att man icke får in vatten under takpannorna där det kan leda till skador på taket.

Därutöver så kan takpannor vara porösa och man skall nyttja sig av rätt tryck. Ifall mossan sitter fastsatt hårt så kan det således vara förståndigt att uteslutande jobba med järnvitriol eller Bensaltensid och vänta tills man ser att mossan börjar lossa taget.

Skrapa bort mossan från takpannorna säkert samt omgående

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att skrapa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en raspa så kan man komma åt redigt men det är återigen så att mossan tvingas ha släppt taget för att man ej ska behöva skrapa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid alternativt Fulstopp mot mossa på tak är en utmärkt lösning som allihopa med mossproblem på taket borde nyttja sig av. Detta är ingenting som kostar speciellt mycket och man måste ej vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att inse hur man ska tillämpa sig av mossa gti alternativt en vanlig pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att anskaffa i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är väldigt viktig så använd rätt redskap

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv förvalta vården av taket är säkerheten. Chansa icke på att du kommer att nå hela vägen med en ranglig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta handräckning av andra ifall du inser att det blir för tufft att göra jobbet personligen. Mer information: På denna sajten järnsulfat mot mossa.

Det är också betydelsefullt att ha säkerhetsutrustning som skyddsglasögon då man börjar spraya bort åldrad död mossa som åker i alla riktningar. Tänk på att använda bra skor samt handskar.