Den svenska marknadens vanligaste medel mot alger


Klicka på bilden för mer info

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta funkar på samma sätt; de stöder på ett eller annat sätt till att få bort algväxt från någon form av area. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att råda gottgörelse med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, samt vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en borsta samt skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta funka alldeles utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar mestadels kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till många hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man tittar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många vet detta beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man skall kunna blanda detta själv. Och det är absolut detta som tillverkarna vill klara. Klicka här nu.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på butelj i hög koncentration samt sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre fokusering för att användas som rengöring.

Om man tittar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid vara runt 8%. Vidare ges instruktioner att man bör späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man själv blandar kan man således undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid samt man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa och lavar i alla miljöer där de kan tänkas växa som badrum, utrymme under hus och andra utrymmen med dålig dränage.

Man kan till samt med begagna bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg samt sedan måla som vanligt. Detta skänker ett beskydd mot algangrepp som varar många år och effektivt sätt kostar enormt en aning, framför allt arbete på somrarna.

Vad man dock skall vara försiktig med när man använder bensaltensid, samt alla andra kemikalier för den delen, är att man använder adekvat skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma plagg och handskar samt att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller då det kan få förödande följder, till samt med algmedel kan vara farligt ibland.