Passiv rökning måste uppmärksammas mer!

Idag vet de flesta att passiv rökning är farligt. Det är detta som kallas för passiv rökning, och numera så vet man att det varje år finns ett antal passiv rökning dödsfall. Det här är skrämmande att tänka på för det kan ju vara svårt att göra något åt det faktum att folk i ens omgivning röker.

el

Man kan råka ut för passiv rökning även utomhus. Detta är särskilt vanligt om man utsätts dagligen. Även i tredje hand kan man råka ut.

Även om man inte tänker på det kan röken föras vidare till andra via kläderna. Om man får tobaksrök på kläderna och sedan håller ett litet barn så utsätter man detta barn för livsfara! Genom att bli medveten kan man ifrågasätta lagarna mera.

Många undrar om e cigg är farligt för andra

Allt fler upptäcker att man kan undvika passiv rökning genom att använda sig av ecigaretter. inte farligt på samma sätt. El-ciggen är mycket mer skonsam mot omgivningen. Detta leder inte till passiv rökning och det är ju bra.

Viktigt att betänka hur man påverkar sin omgivning

De som vill fortsätta röka kan ibland komma med dåliga argument. Rökare menar ibland att andra är för känsliga. Om man vill fortsätta ånga kan man ju prova en el-cigarett, det är en mycket bättre hobby.

Man måste betänka hur man påverkar sin omgivning och det gäller faktiskt inte bara rökare. Parfym och stark lukt kan så klart också irritera. e cigarett malmö
Genom att använda sunt förnuft kommer man långt. Äger man en restaurang gäller detta även för dem.

Man kan inte stå och röka precis i ingången om man vill motverka passiv rökning. Det blir ju ändå så att man får i sig av röken. Butiker bör även betänka hur parfym i ingång och på produkter påverkar kundernas hälsa och upplevelse av butiksutrymmet, och butiksägare bör satsa på att skapa en plats där även parfymallergiker kan vistas.