TA-system – funktioner

Vilka funktioner bör helst ingå i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din rörelse kräver. Olika verksamheter har olika dagliga förfaringssätt och det är betydelsefullt att reflektera över vilka delar som måste förbättras. Men det finns givetvis vissa grundfunktioner som de allra flesta TA-system erbjuder. De två definitivt främsta är självklart att administrera transporter och beställa transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det sedan möjligt att välja till ännu fler lämpliga funktioner för verksamheten. Här finns mer info: fraktanu.se

Men det fundamentala med ett TA-system är ändå att boka transporter. Rent praktiskt går det till på så vis att man matar in det kundnummer för gällande transportör för att åstadkomma en bokning. Systemet förmedlar i sin tur till transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är vanligtvis oerhört enkelt, och det är också möjligt att boka in fler än en transportör.

TA-systemet hjälper användaren att hålla koll på exempelvis vissa vikter på ett visst kollislag. Skulle oriktig upplysning fyllas i så hjälper systemet att ändra så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett mycket kraftfullt skäl till att införskaffa ett TA-system till sin verksamhet.

I frånvaro av ett TA-system så kan det bevisligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen ibland straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli dyra, vilket på sikt kan fördärva en verksamhets ekonomi rejält. Inte nog så brukar transportörer begära ekonomiskt tillägg för exempelvis telefonbokning eller övrigt manuell bokning.

I ett TA-system finns det möjlighet att utföra dina transportbokningar smidigare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker samt en rad övriga inställningar. Det innebär givetvis att stora mängder manuellt arbete elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör även hantering av olika behörigheter. I ett större företag måhända alla inte ges samma behörighet att vidta vissa åtgärder.

TA-systemet ser även till att samtliga dokument som hanteras är i rätt standard och i ett format som godkänns av transportörer. Det kan exempelvis handla om adressetiketter och fraktsedlar. Det man måste ha i åtanke är att somliga system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med stöd av TA-systemet är en oproblematisk sak tack vare all lagrad information som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik om det skulle uppkomma oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när samt var din frakt levereras. TA-systemet visar ständigt den senaste statusen i systemet. Transportören har nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om frakten.

Med enkelhet kan den tillgängliga informationen också sammaställas till behjälplig statistik för verksamheten. Det är verkligen ett perfekt sätt för att utveckla arbetet med transporter och självfallet även ett utmärkt sätt för att spara pengar. Fullständig koll och översyn med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de skickas genom antingen e-post eller sms. Att använda dessa typer av aviseringar är ett utmärkt sätt att delge en mottagare av en frakt. Det brukar vara möjligt att flexibelt utarbeta sina aviseringar.