Vanliga TA-system

Vanliga TA-system

Marknadens TA-system levereras av en uppsjö olika producenter. Självklart är det många faktorer som spelar in när man ska välja. Till exempel är ju priset väldigt angeläget, men det bör inte vara avgörande. Att uteslutande välja det billigaste alternativet kan bli dyrt för verksamheten i framtiden ifall det visar sig att systemet inte uppfyller en del krav och måste bytas ut. Välj TA-system utförligt efter behov är det främsta rådet som kan ges.

Memnon Networks har över 100 000 nöjda konsumenter och ett av deras främsta TA-system är Web-TA. Det finns cirka ett hundratal transportörer uppkopplade till Web-TA och listan fylls kontinuerligt på. Främst riktas systemet till de som ofta använder sig av transportörer såsom DB Schenker, DHL, DSV eller Posten.

Fler än 15 000 konsumenter utför dagliga bokningar via tjänsten. Alla nya kunder erbjuds 30 dagar alldeles kostnadsfritt. Det ger tid åt den nya användaren att bekanta sig med systemets funktioner. Tiden fungerar också som en chans att bestämma sig om tjänsten är värd att satsa fullt ut på. Memnon Networks har daglig bemannad support. Vill Du läsa mer: www.tasystemnu.se

Centiros är ett annat företag på marknaden som erbjuder TA-system. Deras avsikt är att erbjuda marknadens bästa transportstöd. De erbjuder standardiserad flexibilitet från molnet. Och det är bland annat möjligt att göra förändringar utan att det påverkar existerande process. Välj transportörer ur Centiros lista och till en fast kostnad kan man addera nya. Den unika affärsmodellen i systemet ger användaren kontroll över kostnaderna.

Centiro kan assistera användaren att även addera utländska transportörer i systemet. En oerhört uppskattad funktion är AT-väljaren som automatiskt väljer transportör åt användaren. Valet av transportör är baserat på varje bestämd situation. Dessutom ger Centiros öppna arkitetur möjlighet att etablera integrationer mellan TA-systemet samt användarens övriga system. Faktum är att Centiro ligger i framkant vad gäller just integrationer.

Ännu en stark leverantör på marknaden är Unifaun vars flaggskepp heter Unifaun Online. Det är ett TA-system som minst granterar de vanligaste grundfunktionerna som användning av etiketter, frakthandlingar, tulldokument, sändningslistor, rapporter med mera. Flera av funktionerna kan administreras av ett obegränsat antal användare.

Det ges chans att välja mellan Standard eller Plus som bägge ger åtkomst till de transportörer som användaren anser nödvändiga. Bland annat Bring, DB Schenker, DHL, DSV samt Posten. En attraktiv styrka med Unifaun Online är att användaren endast betalar per leverans och behöver därför inte tänka på kostnader såsom installations- och licensavgifter samt support- och uppdateringskostnader. Unifaun är generösa nog att potentiella kunder ges tillfälle att prova en demoversion av Unifaun Online. Den potentiella kunden kan då smidigare ta ställning till produkten.

De ovan nämnda leverantörerna är pålitliga och etablerade, men det finns fler på marknaden som kan vara av intresse. För att bli alldeles säker över sitt val bör man kolla upp så många alternativ som möjligt. Många potentiella kunder vill gärna kunna prova olika TA-system utan kostnad för att ges möjlighet att göra en grundläggande utvärdering.

En del vill utöver att prova systemets funktioner även testa användargränssnittet samt stifta bekantskap med designen. Det är rentav faktorer som kan vara bestämmande i jämförelsen av två i övrigt likvärdiga TA-system.