Ketos

I levern uppstår det metaboliska tillståndet av ketos, vilket konkret innebär att levern bryter ned fettsyror och på så vis frisätter stora mängder ketonkroppar i blodet.

En lågkolhydratkost som Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och därför börjar fettlagret i kroppen dra ihop sig. För att produktionen av keton ska komma igång måste mängden av insulin i blodet vara lågt. Ketonproduktionen och insulinet korrelerar, och ju högre ketonproduktion desto lägre insulin.

Det leder vanligtvis till att man inte är i behov av att inta lika mycket kalorier och för den skull minskar man i vikt. Man gör sig alltså av med mindre kalorier än vad man förbrukar, och det utan att uppfatta extrema hungerskänslor. För bättre effekt gäller det att finjustera sin mathållning, och när man når högst hormonell verkning av sin lågkolhydratkost så uppnås ketos, vilket sker under en period av fasta.

Vid första anblick kan tillståndet av ketos uppfattas som aningen otäck. När hjärnan inte får tillräckligt med socker för att bedriva de organ som är beroende av socker så bildas istället ketonkroppar p.g.a. ett förhöjt fettintag. Vad som sker i hjärnan är att den efter kortare omställning kan drivas på dessa ketonkroppar. Omställningen kallas att man går in i ketos. Yrsel, irritation samt trötthet är några av de bieffekter som kan uppstå.

Men ketos är trots allt inte farligt. Den mänskliga kroppen är gjord på så sätt att den är anpassad att uthärda kortare perioder av både hungersnöd och längre perioder av kolhydratbrist.

Man befinner sig i ketos så länge man inte får i sig nog med kolhydrater därför att bland annat hjärnan ska ha möjlighet att nyttja det som primärt drivmedel. Med andra ord innebär ketos att man närapå helt och hållet är driven av fett i kroppen. Givetvis förbränns även en viss mängd fett under ketos men då kommer en betydelsefull del av energin från kolhydrater.

Det är inte jämt lätt att hålla sig kvar i ett läge av ketos. Men å andra sidan behöver man inte vara i oupphörlig ketos för att gå ner i vikt. Tillståndet av ketos är dock en bekräftelse på att man under en tid lyckats bra med att hålla sig till Atkinsdieten, men man behöver inte oroa sig för ifall man kortvarigt råkar lämna tillståndet av ketos.

För att enkelt och smidigt mäta ketoner finns det mätare som man kan ha i hemmet. Antingen kan man mäta ketoner genom ett stick i fingret men det finns dessutom urinstickor receptfritt på apoteket. Dock är stickmetoden den mest säkra.

När man mäter mängd av ketoner kan resultatet visa sig vara under förväntan – fastän man håller sig till en strikt kolhydratkost i enlighet med Atkins. För att få bättre resultat bör man inte enbart undvika samtliga tydliga kolhydratkällor såsom till exempel pasta, ris samt potatis. Man ska även hålla koll på vilken mängd protein som intas. Överskottsenergi av för mycket kost av exempelvis kött och ägg omvandlas till druvsocker i kroppen. Det kan resultera i att insulinet i kroppen förhöjs och det blir således komplicerat att hamna i ketos.

Istället bör man alltså äta sig mätt genom att tillsätta mer fett i kosten. Välj exempelvis bort den andra köttbiten under en måltid och addera istället en större klick kryddsmör. Mer fett i kosten åstadkommer nämligen att man känner sig mättare. Det innebär även att man äter mindre protein. Klicka här för.

Den som har typ 1-diabetes bör dock inte sträva efter att försätta sig i ketos eftersom det är förenat med stora risker som kan vara livshotande. Har man diabetes och höga blodsockernivåer, och på samma gång höga ketonnivåer så har man en osund brist på insulin.