Läs gratis e-bok om ID-kapning

Att få sin identitet bestulen är en fasansfull tanke för många människor. Det är oerhört mycket som är bundet till en persons identitet. Det är din personliga fullmakt att genomföra ärenden som helst ingen annan ska ha möjlighet att genomföra. Det kan handla om att exempelvis uträtta bankärenden eller beställa varor eller tjänster på internet. Tänk vilken mardröm det skulle kunna bli om identiteten hamnade i fel händer. Helt plötsligt kanske man förvånas över att bankkontot är tömt eller att någon har beställt varor falskt till ett oerhört högt belopp.

Faktum är att identitetskapning inte enbart drabbar andra och när identitetskapningen väl inträffar för just dig så har det inte funnits någon möjlighet att förutsäga förloppet. Det finns faktiskt all anledning att vara bekymrad om man slås av tanken att man har ett bristfälligt skydd för sin identitet. Oftast handlar det om oaktsamhet med sina personliga uppgifter.

Det är exempelvis inte särskilt smidigt att bara använda sig av ett enda lösenord överallt där man loggar in på internet. Om en bedragare lyckas komma åt lösenordet och dessutom har kartlagt vilka tjänster du använder så kan det bli oerhört olyckligt. Det är dessutom riskabelt att använda sig av allt för för simpla lösenord. Helst ska man blanda små och stora bokstäver med siffror och övriga tecken.

Gert Strand har gett ut en bok med titeln ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Den kan komma till extremt stor nytta för de som har funderingar kring hur man på bästa sätt skyddar sig mot ID-kapning. Och att det är ett problem råder det ingen tvekan om. Informationslänk följer: idpansar.se

Många verkar förmoda att ID-kapningen närapå uteslutande sker genom webben. Det är en felaktig uppfattning då ID-kapning mycket väl kan förekomma på mer traditionella vis. Det kan till exempel förekomma ID-kapning genom att bedragare tömmer brevlådor. Det finns enormt mycket information som en bedragare kan komma över den vägen.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” uppmärksammar läsaren inte enbart om de annorlunda sätten som en potentiell ID-kapning kan gå till på utan också om betydelsefulla åtgärder för att motverka kapning. Givetvis tar boken upp vissa självklara åtgärder som att ha olika lösenord samt byta ut dem ofta, men även mer avancerade åtgärder.

Det kan exempelvis handla om att ett grannskap i ett bostadsområde tillsammans bör samarbete för att förhindra att råka ut för bedragare. Det handlar till stor del om att bli medveten om problemet. Ju fler desto bättre. Det innebär att ett grannskap kan vara uppmärksamma på suspekt aktivitet i området. Hålla varandras brevlådor under uppsikt vid tillfälle. Och kanske vara uppmärksam på om någon främmande bil är frekvent återkommande i bostadsområdet. I sådana fall bör man verka preventivt och notera registreringsnummer.

Att ständigt ligga steget före är en central del i arbetet att motverka ID-kapning. Det finns självfallet mängder av ytterligare tips att läsa om i ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, och det bästa av allt är att boken är gratis som e-bok. Det är ett oerhört bra initiativ att en så pass betydelsefull bok är gratis. Den finns tillgänglig hos de flesta svenska bibliotek genom deras plattformar på nätet.