Ligorna bakom ID-kapning

Organiserad brottslighet

I boken finns en och bra checklista. Kapningsboken finns gratis som e-bok på biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bokomslaget för mer detaljer.
Klicka här omgående för mer detaljer

Det finns fler än ett led, och fler än en konkret bild, när det handlar om ID-kapning. Med tanke på at den mesta ID-kapningen idag sker via nätet så behövs självfallet datorkunniga personer i ligan, som kan genomdriva blåsningarna, i synnerhet när det handlar om framtagning av Spyware eller att sätta upp falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha enormt många, samt annorlunda, ansikten – det finns massor steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska funka så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Vanligtvis tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan lov, men en identitet – som ju ingalunda är ett konkret föremål – kan i allra högsta grad också stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning med tanke på at man dels stjäl folks identitet och därefter även handlar med den. Häleri förekommer även i alla de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av många annorlunda anledningar, stundtals kan det vara så lätt att någon förfalskar ett pass alternativt ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att detta ska vara möjligt måste en person med förmåga att frambringa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Ibland läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det bolag de är anställda i. De har vanligtvis smusslat ut pengar i mindre summor under en längre tid, men det finns dessutom de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Ofta behöver dessa en alternativt flera falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I många så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett enkelt sätt att få tillgång till sådana är genom att rekrytera så kallade “Shipping Managers” alternativt “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med lättjänade pengar som på flera sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten jobb som pengatvättare, vilket kan leda till allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undgå denna variant av “jobb” är att tänka att ifall något verkar för bra för att vara sant, så är det ofta också det.

En annan variant av företagsplundring är att i Ditt namn handla ett igångvarande bolag, gärna med bra omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man därnäst varor av befintliga och nya leverantörer. Man kanske även betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – alternativt redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att kränga vidare. Därnäst plundrar man bolaget på alla pengar, inventarier samt varor och försvinner. Kvar med samtliga skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en person som stjäl en annans post, vanligtvis via dennes brevlåda.
Det finns fall där det pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker inget alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen samtliga bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i vissa fall har ID-kaparen också tagit ett fönyat äkta kreditkort och koden till detta. Sedan slår man till – vanligtvis på offrets semester som man vet allt om – medan man fortsätter vittja brevlådan på alla krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara anledningar sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se eller upplysning.se. De hushåll vars ägare har mest fördelaktig ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett lätt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och knycka dem.

Kriminella kontaktnät – leverantörer samt underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns vanligtvis åtskilliga led inblandade, en del ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan temporärt häleri ses på med lite blidare ögon. Det finns därutöver en enorm köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte hela tiden den som på förbjudet sätt har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna ändamål, utan vanligtvis säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella kontaktnät av denna typ, där ett långt led av skilda personer agerar inom olika fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar därefter den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allt från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande alternativt försäljning av icke existerande varor eller tjänster i den stulna identitetens namn m.m.

Historisk redogörelse om ID-kapning

Med ID-kapning följde mord

Om man blickar bakåt i tiden så får man medge att ID-kapning var ett ännu tyngre brott i sin vagga än vad det är idag. Den som kapade någons identitet för 50-100 år sedan gjorde det för att denne behövde en egen, totalt ny, identitet – och för att stjäla någon annans tvingades man först eliminera offret vars identitet man ville åt. Kroppen var man tvungen att dölja väl därför att undvika att bli påkommen, men när det väl var gjort så kunde man anta den dödes namn, födelsedatum, personnummer och annan privat upplysning. Självklart fanns det annorlunda bakomliggande anledningar för denna typ av ID-kapning, men i regel låg drivkraften i att undkomma sitt eget öde; mer sällan handlade det om en strävan efter att bli rik.

ID-kapning via telefonen

När hemtelefonen hade blivit standard så började ID-kapningar att äga rum över telefonlinjen. Detta var det första teknologiska forumet för metodisk kapning av identiteter. Vanligast var att ID-kaparen ringde upp en utvald individ med löften om arv, vinst alternativt andra mångsiffriga belopp, och för att “vinnaren” skulle kunna erhålla dessa pengar behövde man personlig information för att verifiera denne. Gemene man insåg inte att information såsom personnummer, adress samt bankkontonummer var känslig – särskilt inte bredvid löften om snabb rikedom. Den bedragna förlorade i regel samtliga sina tillgångar, och fick i utbyte vanligtvis sitt liv slaget i spillror – medan de allra flesta ID-kapare kom undan. Idag sker så få som 7 % av samtliga ID-kapningsförsök genom telefon, i jämförelse med nästan 100 % för 40-50 år sedan.

ID-kapning genom soporna ledde till rekordförsäljning av pappersstrimlare

När folk hade fått tillräckligt med upplysning och varningar angående ID-kapning via telefon så minskade de drastiskt i antal, men under 1980-talet blev soporna istället ett av de huvudsakliga målen för brottet. Efter att mängder av fall uppdagades där ID-kapare helt sonika hade grävt upp känslig upplysning om intressanta personer ur deras sopor, blev pappersstrimlaren tvärt omåttligt omtyckt på kontor runt om i världen.

I boken finns en och bra checklista. Boken finns tillgänglig att låna som e-bok på biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden av boken för mer information.
Klicka här nu för mer data

Webben har gjort ID-kapning enklare än någonsin

Med internets storartade entré i våra liv är vår personliga information mer lättillgänglig än någonsin och hela tiden kapas identiteter, både i Sverige samt i resten av världen. Idag är hotet om ID-kapning jämt pågående, det kan hända vem som helst, var som helst och när som helst, och det har hittills inte funnits några enkla, effektiva och billiga sätt att skydda sig. Man har fått lita på den inte så tillförlitliga klassikern “Det händer inte mig”.

ID-kapning och dess förödande konsekvenser

Motiven och resultaten hör vanligtvis ihop när man talar om ID-kapning. Tyvärr kan ett så “enkelt” brott (enkelt att utföra alltså) medföra fruktansvärda konsekvenser för offret av en ID-kapning. I somliga fall är resultaten milda – man måhända blir bestulen på någon mindre summa alternativt får ett konto upprättat i sitt namn, som man kan avsluta fort och slutligen inte behöva betala speciellt mycket för, men följderna kan även vara livsavgörande. I detta kapitel behandlar vi några av de vanligaste följderna av att få sin identitet stulen.

Försvunnen post

Det vanligaste sättet att få tag på din post är att vittja din brevlåda. Brevlådevittjare går omkring i bostadsområden och tömmer brevlådorna på innehåll därför att komma åt känslig upplysning om dig och dina grannar. Det är vanligtvis svårt att få tag på brevlådevittjare eftersom de i regel enbart behöver genomföra enstaka besök innan de får det den upplysning som är ute efter.

I boken förekommer en mer komplett och bra checklista. Boken finns gratis som e-bok i biblioteken samt kan införskaffas på allt-fraktfritt. Klicka på bilden av boken för mer data.
ID-kapning

Genom att beställa adressändring i ditt namn så kan en ID-kapare ta emot din post i många dagar/veckor utan att du märker något.

Det tar vanligtvis ett tag innan man undersöker saken på allvar, först tror man att något är fel på posten, sedan kanske tankarna går till postlådevittjning. För att få reda på att din post går till en ny adress krävs en grundlig undersökning och innan informationen når dig har ID-kaparen redan haft enorm chans att få tag på brev med känsliga personuppgifter som denne därnäst kan använda för egen vinning.

Utebliven post kan frambringa en mängd knepiga situationer i ditt liv. Upplysning tillägnad dig går förlorad och vanligtvis vet du inte ens om det. Dessutom stjäl brevlådevittjaren din post med ett klart syfte i åtanke och detta syfte är aldrig gynnsamt för dig.
Det finns brevlådevittjare som läser posten och därpå låtsas vara reklamutdelare alternativt brevbärare och lägger tillbaka en del post så att Du inte ens märker att post försvinner.

Nytt telefonabonnemang

Plötsligt kan det visa sig att du har ett nytt telefonabonnemang, du får hem räkningar i ditt namn med all din personliga information noterad. Du har naturligtvis inte personligen beställt detta abonnemang, utan någon annan har gjort det åt dig. Inte sällan har ID-kaparen spenderat någorlunda mycket pengar på detta abonnemang – som du nu är bunden att betala trots att du spärrar abonnemanget för vidare bruk.

Bankändringar

För en som lyckas med konsten att framställa en falsk legitimation i ditt namn, alternativt helt enkelt beställer en äkta identifikationshandling i Ditt namn, är det enkelt att åstadkomma saker som att kvittera ut en ny bankdosa eller skaffa nya kreditkort i ditt namn som i sin tur givetvis får koder som du inte känner till. De kan också skaffa en e-legitimation i ditt namn och utföra köp online.

Det räcker med en enda dag så är ditt bankkonto länsat på vartenda öre och det är därefter oerhört svårt att få tag på den kapare som genomfört operationen. Oavsett hur mycket pengar som finns på ditt konto – ifall det är 500 kronor eller 800 000, så är risken överhängande att brottslingarna tar allting.

Kontokort

Ifall någon stjäl ditt kontokort kan de hur lätt som helst länsa det i såväl fysiska butiker som i onlinebutiker. All nödvändig information för att köpet ska gå igenom finns på själva kortet och långt ifrån samtliga butiker kräver PIN eller verifieringskoder.

Banklån/SMS-lån

Det allra vanligaste resultatet av att få din identitet kapad, efter tömning av ditt bankkonto, är att bedragaren tar ut SMS-lån i ditt namn. Bedragaren börjar med att registrera ett anonymt kontantkort på ditt namn och därpå är det rena barnleken därifrån eftersom dessa lån är barnsligt enkla att erhålla. Några “säkerhetsfrågor” av typen “Vilket är ditt stjärntecken?” ställs – info som är busenkel att ta reda på online. Därefter genomförs en kreditupplysning på dig och är du fläckfri i registret så får bedragaren “sitt” lån. Dessa lån kan vara upp emot flera hundra tusen kronor och räntorna är alltid fasansfullt höga. Inte sällan betalas lånet ut till en av bedragaren anställd “målvakt”. Så det finns flera offer i ledet.

Företagsskulder – målvakt

Om du skulle erbjudas en post i ett “företag” som känns för bra för att vara riktig – det kan handla om en styrelsepost, en VD-titel eller en annan god position – utan att du egentligen har gjort något för att förtjäna den, så handlar det ofta om att “företaget” du erbjuds anställning i har oärligt syfte. Genom den höga posten ges du juridiskt ansvar för företaget och när bedragarna stuckit med alla tillgångar och försatt företaget i konkurs så står du kvar med det juridiska ansvaret för samtliga skulder. Detta är ett beprövat sätt att undkomma med stora summor stulna pengar, men naturligtvis förödande för offret – “målvakten” som helt ovetande kan ha dragit på sig skulder som denne omöjligt kan betala av ens på en hel livstid.

Kapning av webbplånbok

Din e-mailadress och personliga kod är allt som behövs för att någon ska lyckas kapa din webbplånbok, som t ex Paypal, Klarna eller Payson. Din e-mailadress är i regel lätt att få tag på , genom sociala medier som Facebook om inte annat. Din personliga kod kan kaparna erhålla via phishing alternativt genom att chansa på något troligt. Det är därför alltid oerhört viktigt att du har skilda koder för olika inloggningar, samt att dina koder är oförutsägbara.

Varubeställning

Genom ditt kontokort, alternativt till och med endast dina kontokortsuppgifter, kan bedragaren handla ohämmat på alla möjliga ställen, tills du uppdagar brottet och spärrar kortet i fråga – vilket oftast är för sent. Ett förlorat kort ska jämt spärras direkt och det är betydelsefullt att du aldrig låter någon ta ditt kort ifrån dig/studera ditt kontokort om du känner minsta osäkerhet med personens intentioner.

Med hjälp av ett stulet kontokort kan man shoppa i både butiker och online, medan man med enbart kortets uppgifter kan shoppa på internet. Det är tyvärr också så att en ID-kapare väljer att handla saker på avbetalning – för då räcker dina pengar längre och till mer, medan du får ett berg av lån och skulder i ditt namn.

Spelsajter

En spelsajt kan hackas och då ligger alla sajtens spelare risigt till eftersom användarnamn, lösenord och tillgång till personernas spelkonton samt bankkonton blir lätt för bedragarna att ta del av.

Det finns även ID-kapare som öppnar spelkonton med hjälp av stulna identiteter med hjälp av stulna kontokortsuppgifter. När de loggar in på spelsajten kan de spela loss tills tillgångarna tagit slut och därefter “samla upp dem” på andra sidan. Konceptet går ut på att man då spelar mot en “motståndare” och förlorar medvetet – men “Motståndaren” är givetvis delaktig i bedrägeriet. Denna typ av falskspel kallas “Chip Dumping”, dvs att man gör av med sina “chips” (pengar) avsiktligt.

Pass/Körkort/ID-handling

Ett vanligt och relativt enkelt sätt att komma över någons identitet är genom att stjäla personens ID-handling till vilka ID-kort, Körkort och Pass räknas. Också andra kort kan blotta en hel del om ens identitet, t ex medlemskort i annorlunda organisationer. Det är med hjälp av den upplysning som finns på dessa handlingar som falska identifikationshandlingar kan upprättas – som i sin tur därefter kan användas för grova bedrägeribrott nämnda ovan.

Gå i borgen samt skriva under juridiska dokument

När kriminella ska hjälpa varandra med saker som att gå i borgen alternativt skriva under viktiga, juridiska dokument så saknar de ofta förtroendet att göra det under sin egen identitet. Flera gånger vill de dessutom inte lämna ut sin egen identitet med tanke på at det skulle leda till att de själva dras in i rättsliga processer. Att gå i borgen för någon med hjälp av en stulen identitet minimerar dessa risker, det kan dock vara förödande för den människa vars identitet används – och i värsta fall leda till fängelse.

Svarta marknaden

Kriminella personer rör sig, eller drar sig, vanligtvis i/till kriminella kretsar. När det krisar för brottslingar är det av annorlunda anledningar ofta svårt, för att inte säga omöjligt, att vända sig till polis alternativt andra statliga instanser.. Istället väljer man att leta sig till den svarta marknaden och maffialiknande grupper för hjälp. Den som är så pass desperat gör allting för att slippa problem och kan mycket väl ange en stulen/falsk identitet istället för sin egen. När lånet sedan ska betalas åter och bedragaren inte finns att hitta så söker maffiamedlemmarna upp den individ vars identitet bedragaren använt som sin egen. Man kan drabbas av allvarliga bekymmer under många år om man en gång förknippas med kretsar på den svarta marknaden – både genom attacker från de kriminella kretsarna och från lagen.

Vad är ID-kapning samt dess konsekvenser?

Ett enkelt brott

Dessvärre är ID-kapning ett brott som allt fler kommer undan med. När brottsbenägna personer med hjälp av viss teknisk kunnighet inser detta så testar de sin lycka på andra människors bekostnad och går det fint, vilket det i regel gör, så fortsätter de i ett rasande tempo.

I boken finns en större och bra checklista. Boken finns helt gratis som e-bok i biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt. Klicka på bilden för mer information.
ID-kapning

Livet slås i spillror

Offret för ID-kapningen kan lida i varierad utsträckning. Emellanåt är ID-kapningen mild, möjligtvis något litet köps i ditt namn för dina slantar, alternativt så registreras du på en webbsida alternativt ett forum utan din egen intention. Man har tur ifall det stannar vid detta, vilket det gör emellanåt. Ofta går det dock mycket längre och hela livet kan slås i spillror genom att man döms för brott man inte begått, alternativt helt ruinerats genom tömning av ens sparkonton. I värsta fall har också lån upprättats i offrets namn, lån som offret därefter sitter fast med.

En ökning väntas

Man väntar en explosionsartad ökning av ID-kapning, allt fler blir allt skickligare på att navigera online och i takt med att hela världen snart sköter allt mer on-line.

Kvinna fick fängelsestraff för sin godtrogenhet

År 2008 föll en lättlurad kvinna för en variant av ett så kallat Nigeriabrev. Efter att hon hade lovats miljoner av sin ID-kapare lämnade hon ut känslig information. Han skickade en oäkta check till henne på det belopp hon hade lovats och hon fick av banken den summa som checken visade utan problem. I utbyte mot pengarna skulle kvinnan återsända en någorlunda stor andel av den summa hon fått ut, vilket hon dessutom gjorde. Ett tag senare insåg banken att checken var förfalskad och kvinnan åtalades. Två års fängelse blev hennes påföljd.

Där det känns tryggt slås man hårdast

På stora, välkända försäljningssajter såsom Tradera, Blocket och eBay sker en hel del ID-kapning. Konton som varit inaktiva under en längre tid kapas och säljer varor under kontoinnehavarens namn. Eller nya konton öppnas via anonyma IP-adresser i kapade personers namn.

Det handlar vanligtvis om dyra varor som telefoner, datorer och designerkläder och när varorna uteblir så kontaktar sura kunder en inget ont anande ID-kapad person. Offren här är både köparen och “säljaren”. Under de dagar som det tar från insättning av pengar för produkten tills kunden anar oråd och tar kontakt med den person som står som försäljare hinner ID-kaparna undanröja de spår som möjligen skulle ha lett till dem.

Den vanligaste formen av ID-kapning

En av de allra vanligaste – och enklaste – formerna av ID-kapning är det där ett vanligt kreditkort används av en ickebehörig person. Idag medges köp med kreditkort ofta utan vare sig PIN-kod alternativt legitimation, särskilt på internet. Får man bara tag på ett kreditkortsnummer så kan man handla loss tills kontosumman tar slut. Under 2012 kapades 65 000 svenskars kontokort varpå en sammanlagt summa på 2,7 miljarder stals.

Så skyddar du dig mot ID-kapning

Man märker inte att man blivit ID-kapad förrän det är för sent

En av de värsta sakerna med ID-kapningsbrott är att man inte märker att man har fått sin identitet kapad förrän det är för sent. Pengarna är borta från kontot, alternativt så inser man plötsligt att man är skyldig att betala tillbaka lån som man själv aldrig beställt eller mottagit några pengar från.

I boken förekommer en lång och bra checklista. finns tillgänglig för lån som e-bok i biblioteken samt kan införskaffas på allt-fraktfritt. Klicka på bilden av boken för mer information.
ID-kapning

Förargelse och uppgivenhet är milda ord för att uttrycka känslan, för flera är upplevelsen livsomvälvande – på ett högst dåligt sätt. När man inser att man har utsatts för ID-kapning så vänder man sig självfallet till polisen , men trots starka insatser är det sällan som ett välgjort ID-bedrägeri går att lokalisera och reda ut.

Förebyggande åtgärder

Vad man bör åstadkomma istället för att ignorera varningarna samt hoppas att man slipper bli offer för en ID-kapare är att vidta alla de förebyggande åtgärder man kan – det finns verkligen mycket man kan åstadkomma för att skydda sig från ID-kapare förutom att endast vara aktsam med var och hur man sprider personlig information. Det finns säkerhetstjänster att abonnera på, man kan gå samman med grannar för att förhindra brevlådevittjning i bostadsområden, och man kan se till att sprida ut sina pengar på flera skilda konton så att man har back-up ifall det värsta skulle inträffa.

Dog Security bevakningstjänst

Genom att betala en struntsumma per år får du tillgång till en mycket effektiv bevakningstjänst kallad Dog Security.

Ifall någon skulle begära adressändring åt dig, med syfte att få din post levererad till sig för att på så sätt enkelt kapa din identitet, så varnas du av Dog Security när adressändringen sker. Är det du personligen som ändrar adress p.g.a. en reell flytt så kan du bara bortse från varningen som kommer. Detta ger dig full koll på ifall eller när någon som är ute efter att bedra dig håller på att skrida till verket, och du har möjlighet att förhindra denne genom att rapportera situationen till polisen innan ID-kapningen genomförs. Det skyddar inte bara dina egna intressen utan ger polisen fler möjligheter att gripa ID-tjuvar innan de ställer till med trubbel.

Det finns också ett flertal andra indikationer som bevakas med Dog Security bevakningstjänst. (Läs mer här.)

Grannsamverkan

Bor du i ett villaområde där flera av dina grannar passar in på profilen för inom ID-kapning särskilt utsatta personer, dvs stabila medelinkomsttagare i åldern 25-40 år utan betalningsanmärkningar, så kan det vara en god idé att samverka för att motverka vittjning av brevlådor. De tryggaste bostadsområdena är de mest utsatta och en gärningsman går vanligtvis omkring i samma område många gånger för att få tag på så många högprofilerade offers privata upplysning som möjligt.

I grannskapet kan man komma överens om olika spaningsrutiner och gärna även bestämma sig för att fotografera misstänkta gärningsmän så att Ifall en ID-kapare faktiskt dyker upp så har man större chans att få fast denne. En annan effektiv procedur är att anteckna (eller fotografera med mobiltelefonen) okända bilars registreringsplåtar. Det blir betydligt lättare att fälla en ID-kapare för brott om det finns fysiska bevis och kopplingar.

Hemförsäkring

Många försäkringsbolag inkluderar idag försäkring mot ID-stöld, bland annat finns detta tillägg hos Folksam, Länsförsäkringar samt Lärarförsäkringar. Helt klart en sak man bör kolla upp!

Flera konton samt kreditkort

Det är ett enormt misstag att ha samtliga sina pengar på ett och samma kort. Man kan ha sitt kreditkort laddat med de pengar man behöver varje vecka alternativt månad och hellre genomföra täta överföringar mellan olika konton. Sparkontot, som inte är kopplat till ett kreditkort över huvud taget, är det tryggaste stället att samla större summor på, men det ultimata är att ha flera olika konton och kreditkort som back-up.

Ett ICA-kort har två konton och det ena går inte att nå med kreditkortet så lägger man in pengar på sitt ICA-konto varje månad kan man se till att göra regelbundna överföringar istället för att ha en stor summa på det konto som ICA-kortet leder till.

Sprid ingen upplysning om när du är bortrest

När man planerar att lämna ditt hem, för att åka på semester alternativt resa bort i jobbet eller dylikt, så är det idag vanligt att man annonserar ut detta i sociala forum som på Facebook eller Twitter. Detta handling är som att ropa efter ID-kapare och något alla bör vara enormt försiktiga med. Ens födelsedag, adress, telefonnummer och andra personliga uppgifter bör inte heller finnas på forum och i social media.

Kopiera allihopa dina känsliga handlingar

Att fotografera alternativt kopieraeller lista alla känsliga dokument samt handlingar som kreditkort, pass, ID-kort, körkort m.m. är en oerhört bra back-up ifall något skulle hända. Sällan memorerar man de uppgifter som finns på ens handlingar, men har man dem tryckta i papperskopior placerade i bankfack eller på annat oåtkomligt ställe, och/eller sparade som krypterade dokument på dator (och back-up!), så är man tämligen säker om man skulle bli av med någon av handlingarna.
En sådan fil kan finnas på ett USB-minne alternativt i datorn. Filen kan krypteras så ingen annan kan öppna den. Annorlunda Zip-program kan göra detta och det finns en mängd program på webben som är gratis.

Olika lösenord

Majoriteten av oss använder samma lösenord till allt, eventuellt växlar vi mellan två skilda. Därtill är det vanligt att lösenorden vi väljer är enkla, för att vi ska minnas dem lättare. Detta system är som bäddat för kapning. Var inloggning bör ha sitt eget exklusiva lösenord och helst något av kombinerat slag – som en blandning av stora och små bokstäver plus siffror. För att minnas lösenorden kan man skapa en okomplicerad Excelfil som man krypterar och har på sin dator, plötsligt har man ett mycket tryggare nätliv, och bara ett lösenord som man måste memorera – det som öppnar ens krypterade Excelfil.

Det finns krypterade säkra lösenordsskyddade system som håller reda på alla lösenord på nätet. Det som förmodligen är bäst är Rorm
som också kan generera säkra lösenord.

Låsbara brevlådor hjälper inte

Låsbara brevlådor som påstås vara “säkra” mot brevfiske funkar inte. Det går att fiska upp posten i alla fall, vanligtvis genom att bara stoppa ner handen. Annars med “plocka upp” verktyg.
Har man en villa som har en stor hög brevlåda och gör sig besväret att låta posten ramla ända mer i botten – i marknivå – så försvårar man brevfisket. Då ökar risken för upptäckt och ID-kaparen väljer eventuellt nästa hus i stället.

Att falla offer för ID-kapning

Spyware

Idag är nätet det allra vanligaste forumet för ID-kapning, det är här som du löper i särklass högst risk att få din identitet stulen, bland annat genom vad som kallas Spyware. Spyware smyger in i ditt datorsystem på ett mycket finurligt vis, helt i tystnad, utan att du märker när det sker. När du surfar runt och anger saker som inloggningsuppgifter, lösenord och bankkontonummer med mera så registrerar Spyware dessa. Du märker kapningen först när ditt bakkonto tömts alternativt dina uppgifter har använts i forum som du inte ens visste fanns. Det är vanligt att brott begås i den stulna identitetens namn, som ogiltiga försäljningar på ställen såsom Blocket, Tradera alternativt eBay. ID-kapning är ett mycket allvarligt brott som ofta innebär svåra följder för offret.

I boken förekommer en lång och bra checklista. Boken finns tillgänglig att låna som e-bok på biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden av boken för mer information.
Mer tips: På denna sajten

För att skydda sig mot Spyware finns en massor skilda antivirusskydd och antispywareprogram att installera – med enormt olika kvalitet, pris samt effektivitet förstås.

E-mail/Phishing

Flera fall av ID-kapning online sker genom att personer “frivilligt” lämnar ut sin personliga upplysning till tveksamma källor – i likhet med vad som skedde via telefon under 60- och 70-talen, det görs med full tillit och god tro. De mest uppenbara försöken skrattar man mest åt nu för tiden – t ex “Nigeriabreven” där du meddelas att en avlägsen anhörig i Nigeria har dött och testamenterat hela sin rikedom till just DIG och att du endast är ett steg från att erhålla samtliga dessa miljoner dollar. Nigeriabreven kallas så därför att denna variant av bedrägeri startade där, men nuförtiden så kan denna typ av förslag komma varifrån som helst.

Allt eftersom medvetenheten har ökat och människor har blivit mer försiktiga med att lämna ut känsliga uppgifter så har metoderna finslipats – enormt få skulle idag skicka sina bankuppgifter till en “Nigeriansk släktings ombud” eller dylikt.

Idag sker de flesta “frivilliga” ID-kapningarna genom så kallad “phishing” där kaparna skapar headers som ser identiska ut som kända företags, t ex Paypal, Swedbank eller Skatteverket, och e-mailar krav/önskemål på omedelbart svar, inloggning eller annan aktivitet via en länk i det aktuella e-mailet. Vanligtvis hotas man med konsekvenser såsom nedstängning av kontot ifall e-mailet ignoreras. När man följer länken i e-mailet så ombeds man att ange sina personliga uppgifter, som därefter används av ID-kaparna för olika ändamål.

Chattrumsbedrägeri

I öppna chattkanaler kontaktas man ibland av bedragare som ofta föreslår gynnsamma investeringar. Ibland kan det handla om romantik, andra gånger rena pengar – vanligtvis baseras det på ens chattprofil. Genom djupgående samtal i chatten får bedragaren offrets förtroende varpå personlig upplysning delas ut.

Dejtingsajter

Få är så sårbara som folk i jakt på kärlek. Folk som ansluter sig till dejtingforum med en vilja om att hitta en partner är ofta lätta offer för bedragare. Man får sakta men säkert annorlunda, allt mer avancerade förfrågningar om saker som t ex pengar till en flygbiljett, eller så får man höra man snyfthistorier om hur bedragaren blivit bestulen eller felaktigt anhållen för något brott. I alla fall är målet att offret ger ut sitt bankkontonummer eller kreditkortsinformation. En person som målat upp en bild av den perfekta partnern är vanligtvis, tyvärr, ett enkelt offer.

Falsk e-handel

Organiserade ID-kapare skapar ofta falska e-shoppar där varor och tjänster säljs för extremt låga priser. För att handla måste man ange sin personliga information samt kreditkortsuppgifter eller Paypalsuppgifter,som i sin tur därnäst stjäls av bedragarna bakom sajten. Någon vara alternativt tjänst finns självfallet inte, men det kan ta veckor innan man inser sitt misstag.

Så lätt får man tag på dina uppgifter

En del uppgifter om dig lämnar du själv ut, genom diverse sajter samt forum som finns öppna för samtliga och envar att ta del av. Vanligtvis finns det säkerhetsåtgärder där dina personliga uppgifter bara finns tillgängliga för dem som du ger medgivande. Det finns dock även ett flertal upplysningssajter där långt fler uppgifter om dig finns listade än du möjligen själv är medveten om, ta t ex en titt på ratsit.se, upplysning.se, allabolag.se (för företag) samt eniro.se, m.fl. Man ska, av uppenbara skäl, försöka hålla utlämning av privata uppgifter om en själv till ett absolut minimum.

ID-kapning av företag

De bedragare som ägnar sig åt ID-kapning och vill komma åt de riktigt rejäla summorna ger sig på företag. Genom att attackera ett företag kan man komma över ofantlig stora summor pengar på extremt kort tid, bland annat genom att köpa varor i företagets namn som man sedan kan sälja för låga priser och tjäna storkovan. För företag är detta självfallet vanligtvis en dödsstöt och något man i regel har svårt att repa sig efter.

Vad gör ID-kaparen när den går på företag?

När en ID-kapare väljer att rikta in sig på att kapa ett företags identitet finns det många olika tillvägagångssätt, men det vanligaste är att skurken beställer kreditkort i företagets namn. Ifall ID-kaparen är organiserad och effektiv beställer denne flera olika kort samtidigt, vanliga exempel är IKEA-företagskort, Jula, Kjell & Co, Biltema, och förstås vanliga bankkort. Är det ett stort företag som attackeras så kan flera olika kort utfärdas i företagets anställdas namn – omfattningen vet egentligen inga gränser.

I boken förekommer en lång och bra checklista. Boken finns helt gratis som e-bok på biblioteken samt kan införskaffas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden för mer tips.
Vill Du veta detaljer Klicka Här

ID-kapare beställer vanligtvis en ny omgång avancerade datorer, mobiltelefoner, skrivare, lasertoner samt annan teknologisk apparatur för skyhöga kostnader. Dessa säljer kaparna sedan vidare och lägger pengarna i egen ficka.

ID-kapare som går ännu längre anmäler öppning av filialer på skilda orter i ditt företagsnamn. Man utrustar filialerna till max med möbler, datorer, telefoner och andra varor. Varorna säljer kaparna vidare sedan – för det fanns ju aldrig en riktig filial. Man kan även slå upp en affär eller lager samt beställa varulager.

Summorna når enkelt många miljoner kronor inom loppet av några dagar och situationen blir en verklig mardröm för företagsägarna.

Semestertider är extra känsliga

Företag som står tomma är speciellt utsatta och under semestertider, vid jul samt högsommar, sker flest försök till ID-kapning av företag. Man ska se till att ha koll på sin post och sina lokaler, framför allt eftersom postvittjning är en vanlig metod för att komma över känslig upplysning om företag.

Märker man att post saknas ska man genast skärpa sina sinnen eftersom det kan betyda att ID-kapare sysslar med att kartlägga ens rörelse.

Viktiga länkar

Du som känner dig bekymmersam och vill veta mer om ID-kapning av företag kan dra nytta av följande länkar:

– Polisen (http://polisen.se/)
– Stöldskyddsföreningen (http://www.stoldskyddsforeningen.se/)
– Polisen Bedrägeri på Facebook (https://www.facebook.com/pages/Polisen-Bedr%C3%A4geri/546406245370971)
– Information om brottsbenämningen av ID-kapning (http://www.bolagonline.se/lagar/brb9.html)

Håll ID-kaparna borta från ditt företag

Abbonera på Dog Security bevakningstjänst

Dog Security Sweden AB är mest kända för att göra hundträningsutrustning till sveriges tävlingselit inom skyddshund, polisen, G4S, tullen och övrig bevakningsbranch.

Nu håller man på att arbeta fram en oerhört effektiv bevakningstjänst som kommer att kunna användas av såväl privatpersoner som av företag.

I boken förekommer en större och bra checklista. Boken finns tillgänglig att låna som e-bok i biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt. Klicka på bokomslaget för mer detaljer.

När man driver ett företag är säkerhetsfrågor av högsta prioritet, man kan leva med en konstant oro ifall man inte känner att man har kontroll över företagets säkerhet. Det finns många saker att utöva för att höja säkerheten kring sitt företag och ju fler av dessa preventiva metoder man checkar av, desto större skydd har man mot att företaget ID-kapas.

Dog Security Sweden AB är en registrerad verksamhet men fortfarande ett tämligen hemligt projekt, som går ut på att man som privatperson eller företag får tillgång till flera olika skydd mot ID-kapning, mot en struntsumma per år. Man kan se det som en billig, men trygg samt effektiv försäkring mot bedrägeri och ju mer man har att förlora, desto mer utsatt är man för ID-kaparnas intresse, och desto hårdare blir slaget ifall man rentav utsätts.

När projektet kring Dog Security är klart kommer det att skickas till personer som finns registrerade på nyhetslistan (xxx). Varför detaljerna är hemliga än så länge är för att ID-kaparna inte ska få tillgång till upplysning som i detta skede är känslig. För ID-kaparna kommer Dog Security Bevakningstjänst att bli ett rejält dråpslag.

Postbox istället för brevlåda

Som företag skickas vanligtvis en hel del känslig information via posten och enkla vis att undgå vittjning av denna post är att ersätta vanliga brevlådor samt postleverans mot en postbox på postkontoret som endast utvalda personer i företaget kommer åt. En så enkel sak ger enormt gott skydd.

Lämna post på postkontor

I likhet med att få sin företagspost levererad på ett tryggt sätt i en trygg postbox ska man alltid lämna post i ett postkontor istället för att lämna den i vanliga postlådor. Postlådor har de senaste åren utsatts för många vittjningsangrepp och sällan har man någon koll på när och hur det sker.

Lagra post under semestern

När ens företag går på semester bör man, ifall man inte har en postbox, se till att få all inkommande post lagrad under tiden som ingen finns närvarande att hålla koll på posten. På detta sätt har ID-kaparna ingen möjlighet att knycka den.

Använd pappersstrimlare

Strimla allt pappersavfall som består av kontonummer, saldobesked och liknande. Hellre för mycket än för lite. Det ska vara en “cross cut” strimlare som hackar papperet i mindre bitar.

Strimlare som bara skär papperna på längden duger inte – det är enkelt att tejpa ihop dessa papper igen.

Sätt lås på sopcontainers

Har företaget sopcontainers för brännbart och för pappersåtervinning där kontorsavfall hamnar?
Sätt på hänglås och håll dom låsta – utom just när man kasta något. Bra mot pyromaner samtidigt.

Undvik trådlöst nätverk inom företaget

Nätverket kan hackas från en bil på gatan och samtliga datorer kan kommas åt. Installera ett trådburet nätverk (som därtill är supersnabbt), ta bort antennen från routern och stäng av det trådlösa nätverket. Få reda på mer här

Plan B är ett nätverk där allt går genom fastighetens strömkablar. Dustin, Komplett samt Kjell & Co har bra sådana lösningar.

Så går du till väga om du blir ID-kapad

ID-kapningsbrotten utvecklas och förfinas i ett högt tempo och för den skull är det inte jämt givet vilka åtgärder som måste vidtas för de som drabbas. Checklistan ser likadan ut för såväl utsatta privatpersoner som företag, och en övrig gemensam sak är att man tvingas handla omedelbart. Ju fortare man agerar när man har blivit utsatt, eller ens endast misstänker att man har blivit utsatt, för ID-kapning, desto mindre brukar konsekvenserna bli – trots att de kan bli relativt stora ändå om man har otur och inte har vidtagit några preventiva säkerhetsåtgärder.

I boken finns en lång och bra checklista. Boken finns gratis som e-bok på biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt. Klicka på bokomslaget för mer info.

Checklista

1. Först av allt ska man spärra alla sina kreditkort, det är i regel exakt kreditkorten som är av största intresse för ID-kaparna, även om del hellre satsar på att låna pengar i ens namn.

2. Kontakta banken! Ifall ID-kaparen försöker skaffa nya kreditkort, en ny bankdosa eller dylikt så är det banken som måste se till att dessa omgående förlorar sina värden.

3. Spärra ditt personnummer hos alla kreditupplysningsföretag, den som vill ta lån i ditt namn kommer att använda sig av ditt personnummer och kommer inte få ta ett lån om din identitet är spärrad hos kreditupplysningen. Idag finns det fem olika krditupplysningsföretag i Sverige:
-UC
-Soliditet
-Syna
-Creditsafe
-Business Check

Mer information: På den här sajten

4. En polisanmälan ska göras i ett så tidigt skede som genomförbart. Ju snabbare man får igång polisen med ens fall, desto större möjlighet har man att reda ut det.

5. Ifall ens körkort blir stulet bör man rapportera detta till Transportstyrelsen, samt anmäla det till Polisen. Om det handlar om ett försvunnet ID-kort bör man anmäla händelsen till utfärdaren av kortet, och Polisen.

5. Den som känner sig oroad efter ett ID-kapningsattentat kan kontakta Stöldskyddsföreningen för stöd samt vidare råd, denna tjänst är kostnadsfri.