Att råka ut för mögel är inte ovanligt

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och förknippa med stora kostnader. Det behöver inte vara så dramatiskt att göra en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och åstadkommer ett ingående arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med Tvärstopp alternativt Fulstopp och undgå få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs för den skull ofta av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten försvinner. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer samt mycel. Vissa mögelsorter kan utsöndra sporer samt mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Ofta kommer dessa symptom smygande och det är inte alltid man förstår att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel egenartad dålig lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, bortsett från fukt, något att växa på. Det bör helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som förekommer i just badrum. Mögel i badrummet ter sig ofta som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man ganska lätt bli av med genom att rengöra kaklet noga med diskmedel samt vatten. Se till så att möglet skrubbas undan noggrant. Avsluta jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Tyvärr lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det likväl kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och går bort av denna behandling.

Det är alltid viktigt att se över ventilation i samband med att man har drabbats av mögelangrepp som inte lätt kan förklaras av till exempel gamla matrester alternativt vattenläckor. Ifall ventilationen är illa stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha användning av foggingmetod. Denna metod går ut på att man hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför så att medlet lättare kan tränga in i material och döda svampen helt och hållet.

Det är angeläget när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning ska man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara komplicerat att göra något åt ventilationen. Clicka här genast för mer tips

Vid kraftiga mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska ingrepp, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt sätt att sanera mögel är att man får undan även mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.