Mögelsanering – ett alternativ vid extrema angrepp

Det finns en del saker att fundera på när det har blivit dags för mögelsanering. Det finns olika metoder vid sanering, beroende hur kraftigt angripet utrymmet, var det är samt vad det är för typ av mögel.

Mögel gillar fukt och kan utvidga sig någorlunda fort i ett fuktigt, dåligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum och vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre skilda utrymmen är att de vanligtvis är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har vanligtvis blivit tilläggsisolerade en aning för bra, varpå den tidigare luftgenomströmningen som var en effekt av dålig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna ofta små och undermåligt ventilerade, vilket direkt blir en orsak till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt eftersom att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan också gro på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts samt jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som skänker dålig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan orsaka allergier samt irriterade luftvägar, men också allvarligare symptom. För den skull ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det förekommer människor.

Om man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer samt hur allvarligt mögelangreppet är. Vill Du veta detaljer Klicka Här

Oavsett hur stort eller smått mögelangreppet är bör man alltid se över orsaken till varför möglet har kunnat expandera. Vanligtvis rör det sig om bristfällig dränering och ventilation och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på annorlunda sätt. Vid ett mindre angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det vanligtvis med att nyttja rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet åter kan man använda sig av klorin för att eliminera svampen. Det är dock inte säkert att man får bort mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara väldigt svåra att få bort från fogar samt kakel.

Ifall man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med assistans av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig lätt in i varje skrymsle och vrå och kan leta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner och sporer som möglet ger ifrån sig. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, fast då med luktneutraliserande medel som värms upp.

Ifall man har stora mängder mögel är det främsta sättet att helt enkelt eliminera det skadade materialet och byta ut det med nytt och fräscht, som därpå behandlas med Tvärstopp. Det är ett kostsamt samt omständigt arbete, men det mest effektiva med tanke på att man får bort även svampsporer, mykotoxin och illa lukt till följd av gaser.

Alltså finns det hopp om att bli kvitt med mögel i hus och byggnader, men man ska tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.