Sanering – ett effektivt sätt att bli kvitt med mögel

<img src=http://chartpolski.se/ryggsprutor-banner-300×250-20b.gif

Att sanera mögel kan betyda allt från att göra rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget röja ut en fullständig inredning, byta ut takstolar och gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens grad är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst eller som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en påtaglig mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Flera sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel tycker om att utöka där det finns fukt, så mestadels har man inte endast besvär med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar utreda om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord och smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att finna, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det lätt att slänga, men hur gör man ifall det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man uttrycka den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Särskilt i sitt eget hus är det besvärligt att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att analysera exakt var man har mögel kan man ta assistans av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé om man anar att det finns mögel och inte är förvissad på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte utvidga på rent kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i samtliga badrum. Man behöver inte mycket material för att motverka möglet över sådana ytor – typiskt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå samtliga fall fukt. Det är viktigt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en maskin som värmer upp mögeldödande medel varefter det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som håller på med detta. Få reda på mer här

I riktigt svårt angripna hus finns inget att utföra än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara mycket omfattande samt kostsamt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo eller vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man helt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.