Vad är ett TA-system?

För att få möjlighet att hantera sändningar och transportörer från ett och samma ställe så krävs ett TA-system. En av de definitivt främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med enkelhet kan följa upp transporter och hantera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett fullständigt system som underlättar arbete på flertal olika områden. Ett TA-system är följaktligen ett mer avancerat arbetsredskap än till exempel en generell bokningsportal. Hela arbetssättet kring ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns alltid möjligheten att få ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är viktigt att varje system uppfyller dessa och förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av olika tänkbara verksamheter som kan vara i behov av ett TA-system. Allt från småföretagare som bedriver försäljning på nätet till stora väletablerade industrier.

Givetvis kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer utförliga system. Det finns också standardiserade TA-system som inte är lika kostsamma, och möjligen är tillräckliga för den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är dock ingen försäkran för att ett skräddarsytt system mycket väl kan behövas.

Det finns två skilda förutsättningar för att klara av att hantera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet omedelbart via webben, alternativt så installerar du ditt TA-system direkt på datorn. Det sistnämnda alternativet innebär självklart också uppkoppling mot internet. Fördelen med att logga in direkt i systemet är att det kan bli tillgängligt från vilken dator som helst. Därutöver får du automatiskt åtkomst till den senaste uppdaterade versionen. Ifall systemet istället är installerat lokalt på datorn måste man i de flesta fallen själv hålla ordning på uppdateringarna.

Problemet för flertal verksamheter är att onödig tid ödslas till extra arbete. För att optimera en verksamhets åtaganden krävs vissa praktiska åtgärder. Det handlar om att begripa att tid är kapital, och ökade intäkter är naturligtvis ett mål som samtliga företag bör sträva efter. Att verksamheten ska vara vinstdrivande är ju själva grundtanken.

Det är många som inte riktigt har koll på hur mycket tid som faktiskt går åt till att skicka mail, ringa transportörer eller på något annat vis kontakta transportören. Därnäst är det inte enbart själva upprätthållandet av kontakten som kräver tid. Det är dessutom angeläget att hålla uppsikt så hela transporten blir korrekt. Exempelvis kan det handla om att hålla koll på papper och skriva ut etiketter för frakt.

Felsökning är också något som man måste kalkyrera med som tidskrävande. En eventuell felsökning underlättas därutöver ej i frånvaro av ett TA-system därför att det blir svårare att veta om vad som händer med din transport från tillfället då din transportör hämtar paketet. Länk till mer info: http://eufrakten.se

När insikten väl slår till om hur tiden rinner iväg kan det vara aktuellt med ett TA-system. De nämnda detaljerna är endast ett fåtal om förfaringssättet och de tänkbara hinder som kan uppkomma runt en frakt. För den som sannerligen vill effektivisera sin verksamhet är ett TA-system ett måste. Ett första kliv är att göra en behovsanalys och bringa klarhet i vilka delar av verksamheten som bör effektiviseras.