Välj rätt TA-system

Att välja TA-system till sin rörelse är ett rejält steg. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därnäst välja rätt system. Självklart finns det ett stort antal faktorer att tänka på inför valet av TA-system. Infolänk:eufrakt.se

Det är inte bara de tekniska funktionerna som måste vara betydande när ett TA-system ska införskaffas. Vem vill ha ett system som oavbrutet krånglar? På samma sätt som man vill att motorn i bilen ska vara pålitlig och bidra till många felfria mil, vill man även att sitt TA-system ska vara tillförlitligt. Det är ju oerhört angeläget att systemet ständigt är tillgängligt och att det inte ständigt drabbas av driftfel. Ifall systemet är ur funktion funkar ju inte det väsentliga, d.v.s. att beställa transporter.

Det kan bli oerhört dyrt och ansträngande om verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i flera led. Den som vill vara ordentligt säker på att erhålla ett stabilt och säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en försäkran i sig med tanke på att de är väl utarbetade och har förmodligen gått igenom omfattande uppdateringar under tiden systemet funnits på marknaden.

Det som är absolut avgörande, eller åtminstone ett mycket rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Trots att det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att hamna så nära som möjligt. Den procentuella siffran uppger i vilken omfattning TA-systemets servrar är verksamma. Att fundera på upptiden är extra relevant ifall organisationen är omfattande och TA-systemet används av flera olika administratörer.

Tänk på att ta fram en prognos för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att ändras i framtiden och det tvingas givetvis även TA-systemet vara beredd på. Därför bör företaget räkna med vilka behov som tvingas mötas i nuläget, men även i framtiden.

För att ta fram en passande behovsanalys måste somliga grundläggande frågor redas ut och analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara anslutna till systemet? Ytterligare relevanta frågor är om de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet samt om det är möjligt att addera transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är oviss i sin uppskattning gör rätt i att välja ett grundpaket. Det är angeläget att det är ett paket som enkelt och smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidskrävande och en överflödig procedur att ersätta TA-system helt och hållet.

Men den som verkligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer invecklad funktionalitet, ges naturligtvis opportunitet att uträtta mer än bara boka transporter. Det ultimata är att ringa och samtala med leverantörer samt kolla upp vilka möjligheter som finns. Det kan till exempel handla om olika prisfunktioner, övriga aviseringsmöjligheter och integrationer till e-handelssystem eller affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det mycket fördelaktigt ifall det ingår support för TA-systemet. En god support måste vara snabb och lojal därtill ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.